3 Dywizja Strzelców Karpackich

Lista pochodzi ze strony stankiewicze.com (obecnie niedostępna) 28.05.2020

Odzyskana dzięki "web.archive.org"

Kontakt: info@2kp.plŻołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich
1942-1945

Nazwiska na literę L - Ł 

Opracowali: Jerzy Hykiel i Janusz Stankiewicz

 


Kompletny spis ok. 29.000 żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła " Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947 ",
wyd. Londyn 1991 r.
 
Spis zawiera: lp., nazwisko i imię, rok urodz., nr.ewid, najwyższy stopień przy demobilizacji, ostatni przydział w 3 DSK,
ewentualnie także informację o odznaczeniu Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari.


 

Zapraszamy Czytelników do nadsyłania not biograficznych (zdjęć) żołnierzy.

  

12796. LABENTZ Antoni - - 1915/168 strz. 1. bn.
12797. LABOCHA Kazimierz - ps. DRZEWIECKI Jan - - 1924/273 kan. l. pal.
12798. LABOK Władysław - - 1914/121 strz. 2. bn.
12799. LABUDA Wiktor - - 1926/132 strz. 2. bn.
12800. LABUKA Aleksander - ps. ZDANOWICZ Aleksander - - 1914/226 strz. 6. bn.
12801. LABUS Augustyn - - 1918/5 st. sap. 3. bn. sap.
12802. LABUŚ Franciszek - - 1917/102 szer. 3. komp. san.
12803. LABUŚ Józef - - 1911/4 plut. 3. pal.
12804. LABUŚ Walerian - - 1925/96 szer. 3. bn. łączno
12805. LABZIK Paweł - - 1926/178 strz. 5. bn.
12806. LACH Jan - ps. LAS Jan - - 1919/136 strz. 9. bn.
12807. LACH Józef - - 1910/4 st. strz. 3. bn. ckm.
12808. LACH Kazimierz - - 1924/11 st. szer. 2. komp. san.
12809. LACH Konstanty - - 1923/25 strz. 3. bn. ckm. KW
12810. LACH Mikołaj - - 1922/137 strz. park mat.
12811. LACH Tomasz - - 1913/194 strz. 5. bn.
12812. LACH Wojciech - - 1912/23 st. strz. 4. bn. KW 121 pol. 19.8.1944
12813. LACHETA Alojzy - - 1926/53 strz. 18. komp. warszt.
12814. LACHETA Jan - - 1919/ .. st. strz. 4. bn.
12815. LACHMAN Stanisław Witold - - 1907/4 sierż. pchr. 13. komp. zaop.
12816. LACHMAN Tadeusz - - 1900/19 sierż. 3. bo.. ckm.
12817. LACHOWICZ Jan - - 1896/32 ppłk. 3. bryg. VM 4 5 KW/61
12818. LACHOWICZ Józef - - 1920/23 strz. 3. bn.
12819. LACHOWICZ Karol - - 1919/31 kan. 3. pal.
12820. LACHOWICZ Karol - - 1925/286 strz. gimn. i lic. 3DSK
12821. LACHOWICZ Kazimierz - - 1915/ .. kpr. 3. pal.
12822. LACHOWICZ Stanisław - - 1908/18 st. sierż. 3. bn. łączno KW
12823. LACHOWICZ Wacław - - 1922/24 st. uł. 12. p. uł. pod. KW
12824. LACHOWICZ Zygmunt - - 1922/12 sap. 3. bn. sap. KW
12825. LACHOWSKI Bronisław - - 1922/5 strz. 4. bn. KW
12826. LACHOWSKI Eustachy - - 1906/4 plut. 2. komp. warszt.
12827. LACHOWSKI Józef - - 1917/33 st. uł. 12. p. uł. pod.
12828. LACHOWSKI Stanisław - - 1921/3 strz. 4. bn.
12829. LACHS Jan - - 1920/154 st. strz. 3. bn. ckm. KW
12830. LACHTAJ Leopold - - 1923/27 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. KW
12831. LACHWACKI Jan - - 1921/223 strz. 3. bn.
12832. LACKI Józef - - 1909/7 plut. 1. pal.
12833. LACKI Klemens - - 1918/130 strz. 7. bn.
12834. LACKOROŃSKI Włodzimierz - - 1906/3 kpr. 3. pa. ppanc.
12835. LACKORZYŃSKI Ryszard - - 1919/32 bomb. pchr. 3. p. a. plot.
12836. LADACH Teofil - - 1906/121 strz. 5. bn. KW pol. 9.4.1945
12837. LADACZYŃSKI Bolesław - - 1904/81 st. strz. 3. bn.

 

inf. Jolanta Cielecka (Ladaczyńska)12838. LADEMAN Bolesław - - 1904/88 sap. 3. bn. sap.
12839. LADOWSKI Franciszek - - 1900/ .. kpr. 3. pal.
12840. LADKOWSKI Tadeusz - - 1918/18 strz. 5. bn. zm. z r. 6.8.1944
12841. LAFERT Marian - - 1923/183 strz. 1. komp. warszt.
12842. LAJBROK Adolf - - 1927/56 strz. 7. bn. KW
12843. LAJCZOK Leon - - 1912/19 kpr. pchr. 2. bryg.
12844. LAJZNER Franciszek - - 1905/115 kan. 1. pal.
12845. LAJZNER Robert - - 1917/116 strz. 4. bn.
12846. LAKSA Augustyn - - 1925/58 strz. 5. bn. KW
12847. LALICZYŃSKI Bronisław - - 1897/358 ppłk. d-two l. bryg.
12848. LALUK Piotr - - 1910/34 sap. 3. bn. sap. KW
12849. LAMKOWSKI Hieronim - - 1924/109 strz. 2. bn.
12850. LAMOT Jan - - 1921/13 kpr. d-two ad. zm. 17.9.1944
12851. LAMOT Zygfryd - - 1923/130 strz. 7. bn.
12852. LAMPART Teodor - - 1905/99 sap. 3. bn. sap.
12853. LAMZA Jerzy - - 1926/187 szer. 13. komp. zaop.
12854. LANCMAN Majer - - 1901/1 strz. 6. bn.
12855. LANDAU Bronisław - - 1912/12 kpr. 4. bn.
12856. LANDAU Ignacy - - 1912/12 kpr. 4. bn.
12857. LANDAU Mieczysław - - 1899/26 st. sierż. 3. bn.
12858. LANDE Aleksander - ps. KOWALSKI Aleksander - - 1922/242 strz. 7. bn. KW
12859. LANDOWSKI Czesław - patrz STURMOWSKI Czesław - -
12860. LANDOWSKI Edmund Ignacy - - 1921/29 plut. 6. bn.
12861. LANDOWSKI Jan - - 1921/102 szer. 1. komp. san.
12862. LANDOWSKI Leon - - 1923/132 strz. 8. bn.
12863. LANG Michał - - 1905/28 strz. 4. bn. KW
12864. LANG Mieczysław - - 1922/130 strz. 9. bn.
12865. LANG Sylwester - ps. OGRODNIK Jan - - 1915/90 st. strz. 9. bn.
12866. LANGA Stefan - - 1920/138 strz. 2. bryg.
12867. LANGE Adolf - - 1912/134 plut. 7. bn.
12868. LANGE Feliks - - 1921/98 st. strz. 18. komp. warszt.
12869. LANGE Franciszek - ps. KANDZIA Franciszek - - 1922/619 strz. 4. bn.
12870. LANGE Józef - - 1926/137 strz. 7. bn.
12871. LANGE Paweł - ps. GOŁEBIOWSKI Paweł - - 1918/185 st. strz. 3. bn. ckm.
12872. LANGE Stanisław - - 1905/44 strz. 2. bn. KW
12873. LANGE Zenon - - 1922/129 st. strz. pchr. 9. bn.
12874. LANGER Antoni - - 1907/88 st. szer. 2. komp. san. KW
12875. LANGER Franciszek - patrz PAWEŁEK Franciszek - -
12876. LANGER Ryszard - ps. STEPKO Włodzimierz - - 1925/159 kpr. 1. bn. KW
12877. LANGER Wojciech - ps. ŚMIGŁY Wojciech - - 1919/757 strz. 5. bn.
12878. LANGHAMER Alojzy - - 1914/5 strz. 5. bn. KW
12879. LANGNER Gerhard - - 1922/122 strz. 4. bn.
12880. LANGNER Jan - - 1925/90 strz. 4. bn.
12881. LANGOSZ Jerzy - - 1926/48 strz. 4. bn.
12882. LANGOWSKI Aleksander - - 1922/104 st. strz. 2. bn.
12883. LANGOWSKI Konrad - - 1922/6 kan. 3. p. a. plot.
12884. LANGOWSKI Leon - - 1913/176 strz. 3. bn.
12885. LANGOWSKI Leonard - patrz DAMSKI Henryk - -
12886. LANGSMAN Zygmunt - - 1914/81 plut. 3. bn. KW pol. 8.7.1944
12887. LANIECKI Antoni - - 1924/152 strz. 4. bn.
12888. LANKOSZ Maksymilian - - 1921/83 plut. pchr. 3. bn. sap. KW
12889. LARISZ Augustyn - - 1901/106 strz. 8. bn.
12890. LARKOWSKI Jan - - 1901/22 st. wachm. 12. p. uł. pod.
12891. LARYSZ Gerard - - 1914/186 kpr. 1. komp. warszt.
12892. LARYSZ Paweł - - 1912/4 plut. pchr. 1. pal.
12893. LARYSZ Robert - - 1925/36 strz. 4. bn. KW
12894. LAS Jan - patrz LACH Jan - -
12895. LASECKI Jan - - 1912/122 strz. 7. bn.
12896. LASECKI Stanisław - - 1905/55 st. strz. park mat.
12897. LASEK Adam - - 1915/16 kpr. 4. bn. KW
12898. LASEK Franciszek - - 1911/88 strz. 2. komp. warszt.
12899. LASEK Józef - - 1906/5 st. strz. d-two dyw.
12900. LASEK Józef - - 1920/51 st. uł. 12. p. uł. pod.
12901. LASKOWSKI Andrzej - - 1917/15 ppor. 4. bn. KW pol. 13.5.1944
12902. LASKOWSKI Benon - - 1922/121 strz. 9. bn. KW
12903. LASKOWSKI Bohdan - - 1920/103 plut. pchr. d-two dyw.
12904. LASKOWSKI Bolesław - - 1910/ .. plut. 3. pal.
12905. LASKOWSKI Czesław - - 1912/18 kpr. 2. bn. KW
12906. LASKOWSKI Czesław - - 1925/252 strz. 7. bn.
12907. LASKOWSKI Edward - patrz JEZIOROWSKI Edward - -
12908. LASKOWSKI Eleazor - - 1907/22 kan. 3. p. a. plot.
12909. LASKOWSKI Franciszek - - 1904/85 szer. 13. komp. zaop.
12910. LASKOWSKI Jan - - 1911/12 st. sap. 3. bn. sap.
12911. LASKOWSKI Jan - - 1918/8 szer. 3. bn. łączno KW
12912. LASKOWSKI Jan - - 1924/15 strz. 4. bn.
12913. LASKOWSKI Jerzy - - 1912/81 sierż. pchr. d-two ozt.
12914. LASKOWSKI Konstanty - - 1902/35 strz. 1. bn.
12915. LASKOWSKI Leon - - 1924/121 st. strz. 2. bn. pol. 5.12.1944
12916. LASKOWSKI Ludomir - - 1923/18 ppor. 3. pal. KW
12917. LASKOWSKI Marian - - 1926/172 szer. 3. bn. łączno
12918. LASKOWSKI Paweł - - 1917/126 strz. 8. bn.
12919. LASKOWSKI Ryszard - - 1924/9 kan. 9. pal.
12920. LASKOWSKI Stanisław - - 1900/46 szer. 18. komp. zaop.
12921. LASKOWSKI Stanisław - - 1907/11 plut. 3. bn. KW
12922. LASKOWSKI Szczepan - - 1899/17 kpr. 3. p. a. ppanc.
12923. LASKOWSKI Teofil - ps. UKASZEWSKI Franciszek - - 1912/104 szer. 3. komp. san.
12924. LASKOWSKI Władysław - - 1911/44 kpr. 7. p. uł. lub.
12925. LASKOWSKI Władysław - - 1923/78 strz. 1. bn.
12926. LASKOWSKI Zbigniew - - 1923/15 kan. 3. pal.
12927. LASOCKI Adam - - 1920/40 ppor. 9. bn. KW 12/
12928. LASOCKI Klemens - patrz SZCZEPIŃSKI Klemens - -
12929. LASOCKI Marian - - 1914/10 bomb. 2. pal. KW
12930. LASOŃ Władysław - - 1914/25 strz. 6. bn: KW
12931. LASOTA Adam - - 1906/11 kpr. 1. pal.
12932. LASOTA Jan - - 1915/169 kpr. 8. bn.
12933. LASOTA Józef - - 1907/111 szer. 18. komp. zaop.
12934. LASOTA Leonard - - 1909/9 kpr. 2. komp. warszt.
12935. LASOTA Stanisław - - 1910/81 sierż. 3. bn. KW/2I pol. 14.5.1944
12936. LASOTA Stanisław - - 1920/133 strz. 3. bn. KW/2I
12937. LASOTA Stanisław - - 1922/40 strz. 5. bn.KW
12938. LASOTA Tadeusz - - 1920/29 kpr. 1. bn. KW
12939. LASOTA Władysław - - 1919/ .. strz. d-two dyw.
12940. LASOTA Zygmunt - - 1917/7 plut. 3. pal. KW
12941. LASSA Władysław - - 1903/6 plut. 3. pal.
12942. LASZCZAK Andrzej - - 1915/26 strz.4 bn.
12943. LASZCZAK Jan - - 1897/16 plut. 3. bryg.
12944. LASZCZEWSKI Stanisław - - 1914/21 st. uł. 7. p. uł. lub.
12945. LASZCZKOWSKI Franciszek - - 1910/16 strz. 9. bn.
12946. LASZEK Stanisław - - 1910/36 st. szer. 5. bn.
12947. LASZER Józef - - 1924/202 strz. 5. bn.
12948. LAŚNIEWSKI Piotr - - 1915/81 kpr. 3. bn.
12949. LATACZ Roman - - 1913/1 st. strz. 1. bn. KW
12950. LATAWIEC Czesław - - 1926/73 uł. 7. p. uł. lub.
12951. LATAWIEC Karol - - 1910/9 plut. 9. bn.
12952. LATAWIEC Mikołaj - - 1904/39 plut. park mat.
12953. LATAWSKI Jan - - 1923/21 kpr. pchr. 6. bn.
12954. LATKA Józef - - 1926/41 strz. 5. bn. KW
12955. LATOCHA Adam - - 1921/188 strz. 7. bn.
12956. LATOCHA Józef - - 1907/23 st. strz. 3. bryg. KW
12957. LATOCHA Walenty - - 1926/50 strz. 6. bn.
12958. LATOSIŃSKI Edward - - 1924/12 szer. 2. komp. san.
12959. LATOŚ Wacław - patrz GWIZDAŁA Wacław - -
12960. LATOWSKI Jan - - 1923/ .. kpr. pchr. 6. bn.
12961. LATTA Józef - - 1926/41 strz. 5. bn. KW

zdjęcie nadesłał Artur Debinski 29.09.2014

 


12962. LATUSEK Florian - - 1925/80 strz. 2. bn. pol. 4.12.1944
12963. LATUSEK Franciszek - - 1925/172 strz. 5. bn. KW
12964. LATUSEK Józef - - 1914/6 st. ogo. 3. pal.
12965. LATUSEK Konrad - - 1926/44 kao. 3. pal.
12966. LATUSEK Paweł - - 1922/90 st. uł. 12. p. uł. pod.
12967. LATUSEK Paweł - - 1925/151 kao. 2. pal.
12968. LATUSEK Wiktor - - 1926/15 strz. 9. bo.
12969. LAU Aleksander - - 1910/51 plut. 7. p. uł. lub.
12970. LAUBACH Reinhold - - 1924/203 strz. 5. bo.
12971. LAUDEBURGSKI Ludwik - - 1896/ .. por. 2. bryg.
12972. LAUFERSWEILER Tadeusz - - 1900/3 sierż. 8. bo.
12973. LAUTERBACH Eugeniusz - - 1918/12 st. strz. 1. bo. KW
12974. LAWIŃSKI Marian - - 1919/174 ppor. 3. bryg.
12975. LAWRENTOWICZ Jarosław - - 1921/7 kao. 1. pal.
12976. LAZAJ Gerhard - - 1925/70 kao. 3. pal.
12977. LAZAR Brunon - - 1925/144 strz. 5. bo. KW
12978. LAZAR Franciszek - patrz CEPOK Franciszek - -
12979. LAZARCZYK Makary - - 1921/761 strz. 1. bo.
12980. LAZAREK Józef - - 1911/136 st. strz. 9. bo.
12981. LAZAREK Rajmund - - 1925/164 strz. 7. bo.
12982. LAZUTA Henryk - - 1912/ .. strz. 1. bo.
12983. LEBEDZIUK Antoni - - 1920/53 uł. 12. p. uł. pod.
12984. LEBENTZ Antoni - - 1915/168 strz. 1. bo.
12985. LEBIEDZIEWICZ Józef - - 1910/31 sierż. 5. bo. KW
12986. LEBIODA Hubert - - 1925/152 kao. 2. pal.
12987. LECH Adam - - 1918/14 st. strz. 5. bo. VM 5 KW
12988. LECH Henryk - - 1919/27 ppor. 2. komp. warszt.
12989. LECH Henryk - - 1924/5 szer. 3. bo. lączo.
12990. LECH Józef - - 1914/35 st. strz. 2. bo. KW
12991. LECH Marian - - 1895/90 mjr 2. komp. zaop. KW
12992. LECH Napoleon - - .1909129 plut. 3. bo. ckm.
12993. LECH Tomasz - - 1906/19 plut. 7. bo.
12994. LECH Władysław - - 1925/21 kao. 1. pal.
12995. LECHKUNÓW Stefan - - 1917/6 bomb. 1. pal.
12996. LECHOWICZ Tomasz - - 1902/ .. strz. 1. bo.
12997. LECHOWSKI Witold - - 1913/11 plut. 8. bo. KW
12998. LECKO Michał - - 1920/16 bomb. 2. pal. KW
12999. LECKO Mikołaj - - 1910/30 kao. 3. pal.
13000. LECYBIL Mieczysław - ps. LECYBILOWSKI Mieczysław - - 1912/113 st. strz. 3. bo.
13001. LECYBILOWSKI Mieczysław - patrz LECYBIL Mieczysław - -
13002. LECZKOWSKI Konrad - - 1908/10 plut. 3. bo. sap. KW
13003. LECZYCKI Feliks - - 1900/67 szer. 1. komp. sao.
13004. LEDACHOWICZ Kazimierz - - 1920/30 kao. 3. p. a. ppaoc.
13005. LEDER Alfred - - 1918/140 strz. 7. bo.
13006. LEDOWICKI Jan - - 1920/37 kpr. 1. pal.
13007. LEDÓCHOWSKI Alojzy - - 1924/108 sap. 3. bo. sap.
13008. LEDTKA Maksymilian - - 1912/135 st. strz. 2. bo.
13009. LEDUCHOWICZ Bronisław - - 1914/21 plut. 3. bo. lączo. KW
13010. LEDWOCHOWSKI Kazimierz - - 1915/1 st. szer. 1.komp. zaop. KW
13011. LEDWOJCIK Antoni - - 1916/17 strz. 3. bo.
13012. LEDWOŃ Albin - - 1924/137 strz. 9. bo.
13013. LEDWOŃ Franciszek - ps. ŁONICKI Franciszek - - 1913/129 plut. 7. bo.
13014. LEDWOŃ Henryk - - 1916/85 strz. 5. bo. KW
13015. LEDWOŃ Ludwik - - 1922/106 strz. 2. bo. KW
13016. LEDWOŃ Robert - - 1925/84 strz. 5. bo.
13017. LEDWOŃ Ryszard - - 1911/ .. strz. 7. bo.
13018. LEDWOS Franciszek - - 1911/24 kpr. 3. komp. sap. zm. 6.9.1943
13019. LEDWÓJCIK Antoni - - 1916/17 strz. 3. bo.
13020. LEGAN Piotr - - 1912/17 st. strz. 2. bo. pol. 13.11.1944
13021. LEGIERSKI Jan - - 1916/84 st. strz. 3. bo.
13022. LEGIERSKI Józef - - 1924/138 st. strz. 2. komp. warszt.
13023. LEGIERSKI Tomasz - ps. MICHALSKI Tomasz - - 1920/165 strz. 7. bo.
13024. LEHMANN Jan - - 1910/149 strz. 8. bo.
13025. LEHMANN Leon - - 1911/123 st. strz. 2. bo.
13026. LEHMANN Leon - - 1927/17 strz. 8. bo.
13027. LEHR Karol - - 1911/87 sierż. 1. bo.
13028. LEJA Antoni - - 1905/13 kao. 1. pal.
13029. LEJA Jan - - 1918/17 strz. 3. bo.
13030. LEJA Marian - - 1923/12 strz. 5. bo.
13031. LEJA Stanisław - - 1912/86 ppor. 9. bo. KW/2I
13032. LEJBOWICZ Adolf - - 1900/2 kpr. 2. bn.
13033. LEJCZAK Jan - - 1907/27 plut. d-two dyw.
13034. LEJCZAK Michał - - 1919/46 uł. 12. p. uł. pod.
13035. LEJEWSKI Jan Tadeusz - - 1914/13 por. 4. bn. KW/4/
13036. LEJMAN Stanisław - - 1907/6 plut. 1. komp. zaop.
13037. LELEK Bolesław - ps. LEWANDOWSKI Bolesław - - 1926/165 strz. 6. bn.
13038. LELEK Jan - - 1904/9 st. szer. 1. komp. zaop.
13039. LELEWICZ Antoni - - 1907/31 strz. 1. bn. KW
13040. LELIGDOWICZ Franciszek Józef - - 1912/55 wachm. 12. p. uł. pod.
13041. LELIGDOWICZ Franciszek - - 1923/10 kan. 2. pal.
13042. LELIGDOWICZ Leon - - 1925/18 kan. 2. pal.
13043. LELIGDOWICZ Mirosław - - 1917/lOkpt. 6. bn. VM 5 KW
13044. LELIGDOWICZ Włodzimierz - - 1919/57 plut. 7. p. uł. lub.
13045. LELKE Ewald - - 1924/157 strz. 7. bn.
13046. LELO Jerzy - - 1924/7 szer. 3. bn. lączo.
13047. LEMAN Jan Józef - - 1913/183 kan. 2. pal.
13048. LEMANTOWICZ Mikołaj - - 1914/23 sierż. 3. bn. ckm. VM 5zdjęcie przesłała Jadwiga Struś z.d. Lemantowicz (córka)13049. LEMAŃCZYK Alojzy - - 1924/102 s10 strz. 4. bn.
13050. LEMAŃCZYK Mieczysław - - 1922/105 st. strz. 3. bo.
13051. LEMAŃSKI Alojzy - - 1914/158 bomb. 3. pal.
13052. LEMAŃSKI Henryk - patrz LEWANDOWSKI Henryk - -
13053. LEMBOWICZ Stanisław - - 1905/22 szer. 13. komp. zaop.
13054. LEMEK Franciszek - - 1916/7 st. szer. 18. komp. zaop.
13055. LEMIESZEWSKI Mikołaj - - 1923/137 strz. 1. bn.
13056. LEMISZONEK Jan - - 1912/14 strz. 4. bn. KW
13057. LEMKE Paweł - - 1913/93 uł. 7. p.uł. lub.
13058. LEMKOWSKI Brunon - - 1921/119 kpr. pchr. 3. bn. lączn.
13059. LEMPA Stanisław - - 1903/12 sierż. 2. komp. zaop.
13060. LEMPKOWSKI Wiktor - ps. BRZÓSKA Wiktor - - 1920/169 st. strz. 7. bn.
13061. LEN Karol - - 1900/45 sierż. 5. bn. KW
13062. LENART Bronisław - - 1920/9 kpr. 1. pal.
13063. LENART Eugeniusz - - 1923/8 strz. 4. bn.
13064. LENART Józef - - 1925/158 szer. 3. komp. san.
13065. LENART Kazimierz - - 1904/44 plut. 12. p. uł. pod.
13066. LENART Tadeusz Paweł - - 1909/98 kpt. 1. bn. KW/3/
13067. LENARTOWICZ Franciszek - - 1898/16 sierż. 3. bn.ckm. KW
13068. LENARTOWICZ Henryk - - 1925/ .. bomb. 2. pal.
13069. LENARTOWICZ Kazimierz - - 1922/21 ppor. 2. bn. VM 5 KW
13070. LENARTOWICZ Stefan - - 1921/72 uł. 7. p. uł. lub.
13071. LENC Alfred - - 1918/171 strz. 5. bn.
13072. LENC Benedykt - - 1916/4 plut. 3. p. a. ppanc. KW
13073. LENC Feliks - - 1906/15 strz. 4. bn.
13074. LENC Józef - - 1924/6 kpr. pchr. 3. pal.
13075. LENC Konrad - ps. DUBIELSKI Konrad - - 1922/232 strz. 9. bn.
13076. LENC Wiktor - - 1919/135 st. strz. 7. bn.
13077. LENCZEWSKI Józef - - 1915/12 kpr. 2. pal.
13078. LENCZEWSKI Tadeusz - - 1912/13 plut. 1. bn. KW pol. 12.5.1944
13079. LENCZEWSKI Wacław - - 1910/14 bomb. 3. p. a. ploL
13080. LENCZEWSKI-SAMOTYJ Stanisław - - 1915/46 st. strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 - a własciwie Samotyj Lenczewski Stanisław - inf.  Ryszard Białecki
13081. LENCZOWSKI Jan - - 1910/15 szer. 18. komp. zaop.
13082. LENCZOWSKI Jerzy - - 1915/1 strz. 1. bryg.
13083. LENDZION Bernard - - 1925/141 strz. 8. bn.
13084. LENDZION Henryk - - 1920/20 bomb. 3. pal.
13085. LENIEC Stanisław - - 1915/21 st. strz. 2. bn. KW
13086. LENKIEWICZ Jan - - 1919/28 bomb. 2. pal.
13087. LENKIEWICZNorbert - - 1911/ .. kpr. pchr. 2. bryg.
13088. LENKIEWICZ Stanisław - - 1920/21 kpr. 3. bn. ckm. KW
13089. LENKIEWICZ Stanisław - - 1920/26 st. strz. 6. bn. KW
13090. LENKIEWICZ Stefan - - 1920/83 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13091. LENKIEWICZ Tadeusz - - 1915/22 plut. 3. bn. lączn. KW
13092. LENKIEWICZ Wiktor - - 1921/11 kan. 1. pal.
13093. LENKO Jan - - 1917/ .. sap. 3. bn. sap.
13094. LENKOWIEC Jan - - 1923/14 st. strz. 5. bn. KW
13095. LENKOWSKI Franciszek - - 1904/23 strz. 13. komp. warszt.
13096. LENTACZ Wojciech - - 1900/18 st. uł. p. uł. karp.
13097. LENTNER Bernard - - 1924/148 strz. 7. bn.
13098. LENTOWICZ Władysław - - 1918/39 strz. 4. bn. KW
13099. LENTY Zdzisław - - 1923/16 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc.
13100. LENZ Wilhelm - - 1921/138 strz. 5. bn.
13101. LENZ Władysław - - 1921/121 st. strz. 9. bn.
13102. LEŃCZEWSKI Zygmunt - - 1910/15 plut. 5. bn. KW
13103. LEŃDZIAN Tadeusz - - 1918/50 uł. 12. p. uł. pod.
13104. LEONARD Leon - patrz HOMOLA Leon - -
13105. LEONARD Władysław - - 1911/10 kpt. 3. bn. lączn. KW
13106. LEONOWIEC Maksym - - 1909/33 szer. 18. komp. zaop.
13107. LEONÓW Anksenty - - 1913/24 bomb. 3. pal.
13108. LEONTIUK Bazyli - - 1909/14 szer. 18. komp. zaop.
13109. LEOŃCZUK Andrzej - - 1918/6 kan. 3. p. a. ploL
13110. LEOŃCZUK Jan - - 1906/8 sap. 3. bn. sap.
13111. LEOŃCZYK Bazyli - - 1911/9 plut. 4. bn.
13112. LEOSZ Stefan - - 1918/79 kan. 3. p. a. plot.
13113. LEPA Stanisław - - 1903/12 sierż. 2. komp. zaop.
13114. LEPAK Józef - - 1914/7 kpr. 18. komp. warszt.
13115. LEPCZYŃSKI Wacław - - 1895/4 st. strz. 1. bn. KW
13116. LEPICH Franciszek - - 1924/218 kan. 1. pal.
13117. LEPIT~ Michał - - 1901/23 kpr. d-two dyw.
13118. LERKE Edward - - 1903/44 st. wachm. 12. p. uł. pod. KW
13119. LERKE Herbert - - 1925/54 strz. 3. bn. ckm.
13120. LES Stanisław - - 1912/212 ppor. 4. bn.
13121. LES Tadeusz - - 1923/ .. kpr. pchr. 1. bn.
13122. LESIAK Eugeniusz - - 1927/16 strz. 8. bn. KW
13123. LESIAK Franciszek - - 1907/154 strz. 7. bn.
13124. LESIAK Marian - - 1912/9 st. strz. 1. bn. KW
13125. LESIAK Tadeusz - - 1924/123 szer. 18. komp. zaop.
13126. LESIK Ryszard - - 1925/197 strz. d-two own.
13127. LESIK Zygfryd - - 1926/123 strz. 2. bn.
13128. LESIŃSKI Władyslw - - 1924/92 strz. 1. bn.
13129. LESISZ Jan - - 1910/20 plut. 2. bn.
13130. LESISZ Juliusz - - 1917/17 sap. 3. bn. sap. KW
13131. LESIUK Franciszek - - 1914/46 uł. 7. p. uł. zm. 29.5.1945
13132. LESIUK Piotr - - 1915/15 plut. 3. sZW. żand.
13133. LESIW Stanisław - - 1921/193 sap. 3. bn. sap.
13134. LESIW Teodor - - 1923/203 sap. 3. bn. sap.
13135. LESKI Władysław - - 1907/8 sierż. d-two dyw.
13136. LESNER Franciszek - - 1923/120 strz. 2. bn. KW
13137. LESNER Henryk - - 1924/28 strz. 3. bn.
13138. LESOWIEC Jan - - 1926/15 szer. 3. bn. lączn.
13139. LESYK Włodzimierz - - 1918/170 strz. 1. bn.
13140. LESZAK Eugeniusz - - 1927/16 strz. 8. bn. KW
13141. LESZCZEWICZ Edward - - 1913/59 st. strz. 1. bn.
13142. LESZCZEWSKI Aleksander - - 1912/77 st.strz. 2.bryg.
13143. LESZCZUK Stanisław - - 1908/ .. por. lek. 3. bryg.
13144. LESZCZYK Władysław - - 1899/9 kpr. 1. bn.
13145. LESZCZYŃSKI Adam Stefan - - 1916/82 st. strz. 3. bn.
13146. LESZCZYŃSKI Adam - - 1926/206 strz. 4. bn.
13147. LESZCZYŃSKI Antoni - - 1910/12 strz. 5. bn. pol. 5.7.1944
13148. LESZCZYŃSKI Benedykt - ps. KIEDROWICZ Benedykt - - 1906/139 strz. 9. bn.
13149. LESZCZYŃSKI Bronisław - - 1903/9 plut. 1. pal.
13150. LESZCZYŃSKI Bronisław - - 1919/33 bomb. 2. pal.
13151. LESZCZYŃSKI Edward - - 1923/219 kan. 3. pal.
13152. LESZCZYŃSKI Edward - - 1925/182 strz. 3. bn.
13153. LESZCZYŃSKI Franciszek - - 1913/6 plut. 1. pal.
13154. LESZCZYŃSKI Franciszek - patrz LINCER Franciszek - -
13155. LESZCZYŃSKI Izydor - - 1914/25 kpr. 2. bn. zm. 19.7.1943
13156. LESZCZYŃSKI Jan - - 1905/9 sierż. 13. komp. zaop.
13157. LESZCZYŃSKI Jan - - 1907/39wachm. 7. p. uł. lub.
13158. LESZCZYŃSKI Jan - - 1919/11 sap. 3. bn. sap.
13159. LESZCZYŃSKI Jan - - 1920/182 strz. 4. bn.
13160. LESZCZYŃSKI Józef - - 1905/26 st. strz. 5. bn. zm. z r. 14.5.1944
13161. LESZCZYŃSKI Kazimierz - - 1910/26 bomb. 3. p. a. plot.
13162. LESZCZYŃSKI Klemens - - 1900/10 kpr. d-two dyw.
13163. LESZCZYŃSKI Marian - - 1911/14 st. strz. 6. bn. KW
13164. LESZCZYŃSKI Roman - - 1927/2 szer. 3. bn. łączno
13165. LESZCZYŃSKI Sergiusz - - 1915/25 kpr. 3. pal.
13166. LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1899/25 kpr. 1. komp. san.
13167. LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1900/25 st. strz. d-two dyw.
13168. LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1903/10 strz. 6. bn.
13169. LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1920/25 kpr. d-two dyw.
13170. LESZCZYŃSKI Tadeusz - - 1919/4 st. uł. p. uł. karp.
13171. LESZCZYŃSKI Władysław - - 1900/17 kpr. 13. komp. zaop.
13172. LESZCZYŃSKI Zygmunt - - 1900/ .. por. 2. bryg.
13173. LESZEK Antoni - - 1914/183 strz. park mat.
13174. LESZEK Franciszek - patrz ZABLOTNY Franciszek - -
13175. LESZEK Józef - - 1918/112 strz. 2. bn. KW .
13176. LESZKIEWICZ Aleksander - - 1902/23 st. sap. 3. bn. sap.
13177. LESZKO Michał - - 1907/53 sap. 3. bn. sap.
13178. LESZKO Stanisław - - 1919/18 strz. 5. bn. KW. pol. 22.5.1944
13179. LESZKO Tadeusz - - 1917/13 sap. 3. bn. sap.
13180. LESZKOWICZ Władysław - - 1923/26 st. strz. 1. bn. KW
13181. LEŚ Andrzej - - 1902/5 plut. 1. komp. san.
13182. LEŚ Stanisław Wojciech - - 1912/212 ppor. 4. bn.
13183. LEŚKÓW Michał - - 1914/ .. plut. 1. bn.
13184. LEŚNIAK Antoni - - 1898/49 sierż. 5. bn. KW
13185. LEŚNIAK Franciszek - - 1907/154 strz. 7. bn.
13186. LEŚNIAK Jan - - 1913/27 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13187. LEŚNIAK Józef - - 1914/14 plut. 2. bn. KW
13188. LEŚNIAK Robert - - 1923/99 st. strz. 3. bn.
13189. LEŚNIAK Stanisław - - 1915/2 kpr. 1. bn. KW
13190. LEŚNIAK Stefan - - 1912/83 por. 4. bn. VM 5 KW zm. z r. 19.8.1944
13191. LEŚNIAK Zygmunt - - 1922/63 strz. 9. bn.
13192. LEŚNIAŃSKI Mikołaj - - 1906/7 st. strz. d-two dyw.
13193. LEŚNIAŃSKI Piotr - - 1916/3 st. szer. 3. bn. łączno
13194. LEŚNICKI Rafał - patrz TYMAN Rafał - -
13195. LEŚNIEWICZ Antoni - - 1916/12 plut. 3. bn. ckm.


 zdjęcie przesłał Hieronim Leśniewicz


13196. LEŚNIEWICZ Józef - ps. LEŚNIEWSKI Józef - - 1921/117 kpr. 8. bn. KW
13197. LEŚNIEWICZ Tadeusz - - 1919/13 bomb. 3. p. a. plot.zdjęcie przesłała Agata Leśniewicz 16.11.2015 r.


13198. LEŚNIEWSKI Andrzej - - 1919/52 st. uł. 12. p.uł. pod. pol. 5.7.1944
13199. LEŚNIEWSKI Bronisław - patrz SZTUBA Bronisław - -
13200. LEŚNIEWSKI Jan - - 1902/29 st. wachm. 12. p. uł. pod.
13201. LEŚNIEWSKI Józef - patrz LEŚNIEWICZ Józef - -
13202. LEŚNIEWSKI Piotr - - 1915/31 kpr. 3. bn.
13203. LEŚNIEWSKI Stanisław - - 1918/9 kan. 3. p. a. ppanc.
13204. LEŚNIK Emanuel - - 1911/118 st. strz. 1. bn.
13205. LEŚNIK Jan - - 1913/27 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13206. LEŚNIKOWSKI Jan - - 1923/74 sstrz. 3. bn. KW
13207. LEŚNIOK Robert - - 1923/99 st. strz. 3. bn.
13208. LEŚNIOWSKI Alfons - - 1926/37 kan. 1. pal.
13209. LEŚNIOWSKI Józef - - 1910/6 kpr. 1. pal.
13210. LETALLA Gerhard - - 1920/143 strz. 2. bn.
13211. LETKOWICZ Józef - - 1910/78 strz. 3. bn. zm. 6.1.1945
13212. LEUTA Tadeusz - - 1914/32 ppor. 6. bn. KW
13213. LEW Michał - - 1919/34 sap. 3. bn. sap.
13214. LEWAJ Konstanty - - 1913/87 uł. 7. p. uł. lub.
13215. LEWAL Konstanty - - 1913/87 uł. 7. p. uł. lub.
13216. LEWANDOWICZ Stefan - - 1905/6 kpr. 3. pal.
13217. LEWANDOWSKI Aleksander - - 1904/2 kpr. 3. bn. łączno
13218. LEWANDOWSKI Alfons - - 1909/183 bomb. 2. pal.
13219. LEWANDOWSKI Alfons - ps. OSTROWSKI Jan - - 1922/126 st. strz. 9. bn.
13220. LEWANDOWSKI Alfons - - 1926/149 strz. 7. bn.
13221. LEWANDOWSKI Antoni - - 1912/36 uł. 12. p. uł. pod.
13222. LEWANDOWSKI Antoni - - 1919/208 st. strz. 9. bn.
13223. LEWANDOWSKI Antoni - patrz FIRE Antoni - -
13224. LEWANDOWSKI Antoni - patrz ŚPIEWAK Antoni - -
13225. LEWANDOWSKI Bolesław - - 1920/39 kpr. 3. pal.
13226. LEWANDOWSKI Bolesław - patrz LELEK Bolesław - -
13227. LEWANDOWSKI Bronisław - - 1917/94 st. strz; 3. bn. ckm. KW
13228. LEWANDOWSKI Feliks - - 11907/5 plut. 6. bn.
13229. LEWANDOWSKI Feliks - ps. KONTOWSKI Feliks - - 1926/235 strz. 3. bryg.
13230. LEWANDOWSKI Grzegorz - - 1925/2 kan. 1. pal.
13231. LEWANDOWSKI Henryk - ps. PIEC Henryk - - 1921/212 st. strz. 7. bn.
13232. LEWANDOWSKI Henryk - ps. LEMAŃSKI Henryk - - 1922/98 st. uł. 12. p.uł. pod. KW
13233. LEWANDOWSKI Henryk - ps. KOWALSKI Henryk - - 1923/157 strz. 2. bn.
13234. LEWANDOWSKI Jan - - 1901/6 plut. 4. bn.
13235. LEWANDOWSKI Jan - - 1905/91 strz. 5. bn.
13236. LEWANDOWSKI Jan - - 1906/181 kpr. 1. komp. san.
13237. LEWANDOWSKI Jan - - 1907/26 bomb. 1. pal.
13238. LEWANDOWSKI Jan - ps. ROMER Jan - - 1910/202 strz. 9. bn.
13239. LEWANDOWSKI Jan - - 1914/1 3.bn. sap.
13240. LEWANDOWSKI Jerzy - patrz SZTEJMILER Jerzy - -
13241. LEWANDOWSKI Józef - patrz NOWAK Józef - -
13242. LEWANDOWSKI Józef - - 1917/141 kan. 3. pal.
13243. LEWANDOWSKI Kazimierz - - 1915/64 sierż. 9. bn.KW
13244. LEWANDOWSKI Kazimierz - - 1921/14 st. strz. dtwo dyw.
13245. LEWANDOWSKI Klemens - - 1912/136 kan. 3. p. a. plot.
13246. LEWANDOWSKI Konrad - - 1919/144 strz. 9. bn.
13247. LEWANDOWSKI Ludwik - ps. NAWROT Ludwik - - 1908/135 st.strz. 7. bn.
13248. LEWANDOWSKI Marian - - 1913/8 kpr. 3. pal. KW
13249. LEWANDOWSKI Stanisław - - 1909/19 kpr. 8. bn.
13250. LEWANDOWSKI Stanisław - - 1911/137 ogn. 3. p. a. ppanc.
13251. LEWANDOWSKI Stefan - - 1915/54 plut. 7. p. uł. lub. KW
13252. LEWANDOWSKI Władysław - - 1901/26 kan. 3. p. a. plot.
13253. LEWANDOWSKI Władysław - - 1924/4 strz. 5. bn. KW
13254. LEWANDOWSKI Władysław - - 1926/78 strz. 1. bn.
13255. LEWANDOWSKI Władysław - patrz SELINGER Ernest - -
13256. LEWANDOWSKI Władysław - patrz ZNANIECKI Władysław - -
13257. LEWANDOWSKI Wojciech - - 1906/70 strz. 4. bn.
13258. LEWANDOWSKI Zygfryd - - 1916/8 kpr. 3. bn.
13259. LEWANDOWSKI Zygmunt - - 1903/16 kan. d-two ad.
13260. LEWANDOWSKI Zygmunt - - 1925/181 strz. 1. bn.
13261. LEWAŃCZYK Wacław - - 1916/33 st. szer. d-two ozt.
13262. LEWCZYCKI Stefan - - 1913/23 kan. 2. pal.
13263. LEWDOŃ Ryszard Władysław - - 1911/129 strz. 7. bn.
13264. LEWICKI Alojzy - - 1910/150 strz. 3. bn.
13265. LEWICKI Czesław - - 1921/123 szer. 3. komp. san.
13266. LEWICKI Eugeniusz - - 1913/9 kpr. 1. bn. KW /2/
13267. LEWICKI Franciszek - - 1908/121 strz. 2. komp. warszt.
13268. LEWICKI Franciszek - - 1921/6998 st. strz. 9. bn.
13269. LEWICKI Jan - - 1923/20 sap. 3. bn. sap.
13270. LEWICKI Józef - - 1919/186 uł. 7. p. uł. lub.
 

13271. LEWICKI Kazimierz - - 1897/2 ppor. d-two dyw.
13272. LEWICKI Ludwik - - 1905/4 plut. 3. bn. ckm.
13273. LEWICKI Marian Stanisław - - 1916/81 ppor. 3. bn. KWI2/
13274. LEWICKI Mieczysław - - 1915/23 kpr. 3. szw. żand.
13275. LEWICKI Stanisław - - 1902/14 sierż. 13. komp. zaop. KW
13276. LEWICKI Stanisław - - 1916/81 ppor. 3. bn.
13277. LEWICKI Stanisław - - 1919/39 sap. 3. bn. sap.
13278. LEWICKI Walenty - - 1913/10 plut. 5. bn. VM 5.
13279. LEWICKI Wawrzyniec - - 1914/168 szer. 3. komp. san.
13280. LEWICKI Wincenty - - 1918/21 st. strz. 2. komp. warszt.
13281. LEWICKI Władysław - - 1920/197 szer. 2. komp. zaop.
13282. LEWIŃSKI Bolesław Antoni - - 1902/66 pplk. dypl. d-two dyw. VM 5.
13283. LEWIŃSKI Edward - - 1926/126 strz. 8. bn.
13284. LEWIŃSKI Józef - - 1906/24 kpr. 1. komp. san. zm. 7.5.1944
13285. LEWIŃSKI Leon - - 1922/206 kan. 3. pal.
13286. LEWIŃSKI Saul - - 1899/56 sap. 3. bn. sap.
13287. LEWIŃSKI Stanisław - patrz KISZA Jan - -
13288. LEWIŃSKI Stefan - patrz ROMPCA Stefan - -
13289. LEWIŃSKI Zenon - - 1925/256 st. strz. 4. bn.
13290. LEWITO Czesław - - 1922/11 szer. 2. komp. san.
13291. LEWKOWICZ Aleksander - - 1922/14 strz. 6. bn.
13292. LEWKOWICZ Bronisław - - 1922/187 sap. 3. bn. sap.
13293. LEWKOWICZ Stefan - - 1917/9 kpr. 3. bn. sap.
13294. LEWKOWICZ Wacław - - 1914/58 kpr. 12. p. uł. pod.
13295. LEWKOWICZ Władysław - - 1920/24 sap. 3. bn. sap.
13296. LEWONIEWSKI Stanisław - - 1916/20 strz. 1. bn. KW
13297. LEWSZA Aleksander - - 1922/13 st. strz. 5. bn.
13298. LEWSZECKI Jerzy - - 1913/113 ppor. 3. p. a. ppanc.
13299. LEZERKIEWICZ Fryderyk - - 1908/25 strz. 4. bn.
13300. LEŻANOWSKI Józef - - 1911/81 ppor. 4. bn. VM 5 KW
13301. LIBAN Władysław - patrz MILEWCZYK Władysław - -
13302. LIBER Zygmunt - - 1926/33 uł. 7. p. uł. lub.
13303. LIBERA Cyprian - - 1914/49 kpr. 12. p. uł. pod. pol. 17.5.1944
13304. LIBERDA Helmuth - - 1923/231 sap. 3. bn. sap.
13305. LIBERTOWICZ Romuald - - 1925/153 strz. 4. bn.
13306. LIBLICH Mieczysław - - 1911/30 strz. 9. bn.
13307. LIBNER Franciszek - - 1926/209 strz. 6. bn.
13308. LIBRONT Jan - - 1918/367 plut. 3. pal.
13309. LIBROZEN Wiktor - - 1916/23 st. strz. pchr. 3. bn.
13310. LIBRYCHT Paweł - - 1923/138 strz. 6. bn.
13311. LICA Józef - - 1914/200 strz. 7. bn. KW
13312. LICA Paweł - - 1908/87 kpr. 18. komp. warszt.
13313. LICAU Antoni - - 1922/136 strz. 4. bn.
13314. LICHACZ Adam - - 1909/5 strz. 4. bn. KW
13315. LICH OŃ Franciszek - - 1921/1 kpr. p. uł. karp.
13316. LICHOŃ Mieczysław - - 1904/11 kpr. d-two dyw.
13317. LICHOTA Edward - - 1913/ .. ppor. 1. bn.
13318. LICHTBRUN Marian - - 1906/16 st. szer. 1. komp. zaop.
13319. LICHTINGER Oskar - - 1908/32 sierż. 3. bryg.
13320. LICHWALA Jan - - 1903/32 wachm. 12. p. uł. pod. KW
13321. LICHWIARZ Franciszek - - 1901/9 kpr. 3. bn. sap.
13322. LICHWIARZ Piotr - - 1918/13 kpr. 13. komp. warszt.
13323. LICKIEWICZ Konstanty - - 1911/8 ogn. 2. pal.
13324. LICZKOWSKI Konrad - ps. WOJNOWSKI Wiktor - - 1926/118 strz. 1. bn.
13325. LICZNER Edward - - 1921/18 sap. 3. bn. sap.
13326. LICZNERSKI Maksymilian - ps. DOBRZYŃSKI Maksymilian - - 1922/124 st. strz. 7. bn.
13327. LICZYK Bazyłi - - 1923/30 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13328. LIDKA Leon - - 1921/122 st. strz. 9. bn. KW
13329. LIDZBARSKI Bolesław - patrz STENCEL Robert - -
13330. LIEBELT Wilhelm - ps. LIPIŃSKI Wilhelm - - 1926/72 strz. 5. bn.
13331. LIEBERMAN Jakub - - 1915/37 ppor. 2. bn. VM 5. pol. 12.5.1944
13332. LIEBERSBACH Wilhelm - - 1918/164 sap. 3. bn. sap.
13333. LIEBESKIND Samuel - - 1914/24 st. sap. 3. bn. sap.
13334. LIEBICH Zdzisław Lesław - - 1919/81 ppor. 3. bn. KW/2I
13335. LIEBIODA Józef - - 1914/20 strz. 3. bn.
13336. LIEBNER Otto - ps. GAJECKI Zygmunt - - 1911/202 sierż. 2. bn.
13337. LIEBROZEN Wiktor - - 1916/23 st. strz. pchr. 3. bn.
13338. LIEBTHAL Jerzy - - 1923/122 szer. 3. bn. lączn.
13339. LIEDTKA Maksymilian - - 1912/135 st. strz. 2. bn.
13340. LIEDTKE Czesław - - 1926/34 uł. 7. p. uł. lub.
13341. LIESKE Brunon - - 1924/122 st. strz. 2. bn.
13342. LIGOCKI Alojzy - patrz GORZA WSKI Zygfryd - -
13343. LIGOCKI Jan - - 1921/89 kpr. 5. bn. KW
13344. LIGOCKI Michał - - 1919/107 strz. 1. bn.
13345. LIGOCKI Piotr - - 1901/7 plut. 5. bn.
13346. LIGOWSKI Ryszard - - 1915/13 kpr. 2. pal.
13347. LILIEN-BRZOZDOWIECKI Adam - - 1914/149 kpt. d-two dyw. KW
13348. LILLA Franciszek - - 1925/56 strz. 5. bn.
13349. LIMANOWSKI Bronisław Wacław - - 1906/81 por. 3.pal.
13350. LIMANOWSKI Michał - - 1919/20 szer. 2. komp. san. KW zm. 10.9.1945
13351. LIMANOWSKI Stanisław - - 1911/25 bomb. 3. p. a. plot.
13352. LIMANOWSKI Stefan Maria - - 1914/37 ppor. 3. pal.
13353. LINCER Franciszek - ps. LESZCZYŃSKI Franciszek - - 1913/117 strz. 5. bn.
13354. LINCEWICZ Antoni - - 1906/12 bomb. 1. pal.
13355. LINDE Samuel - - 1905/12 strz. 6. bn.
13356. LINDEL Józef - - 1921/84 strz. 3. bn.
13357. LINDMAJER Mieczysław Tadeusz - - 1918/46 strz. 7. bn.
13358. LINIEWICZ Antoni - - 1909/12 kpr. 2. komp. zaop.
13359. LINK Reinhold - - 1915/163 strz. 7. bn.
13360. LINK Tadeusz Czesław - - 1900/85 ppłk. dypl. 2. pal. VM 5 KW/2I
13361. LINKA Karol - - 1905/77 strz. 2. bn.
13362. LINKE Bronisław - - 1926/179 st. strz. 4. bn.
13363. LINKIEWICZ Adam - - 1900/23 kpr. 3. p. a. plot.
13364. LINKIEWICZ Dominik - - 1912/10 st. strz. 6. bn. zm. z r. 6.7.1944
13365. LINKIEWICZ Józef - - 1919/7 bomb. 3. p. a. ppanc. KW
13366. LINKIEWICZ Maciej - - 1901/24 kpr. 4. bn.
13367. LINKIEWICZ Wacław - - 1920/180 strz. 6. bn.
13368. LINKOWSKI Czesław - - 1903/7 kpr. 3. bn. KW
13369. LINTNER Otton - - 1920/8 ppor. 3. pal. KW 12/
13370. LINTOWCZYK Sergiusz - - 1910/13 sap. 3. bn. sap.
13371. LIP Stanisław - - 1912/125 st. strz. 2. bn. KW
13372. LIPA Antoni - - 1919/50 strz. 3. bn. KW
13373. LIPA Ignacy - - 1926/76 uł. 7. p. uł. lub.
13374. LIPA Paweł - - 1922/120 strz. 9. bn.
13375. LIPCZYŃSKI Tadeusz - - 1918/24 st. strz. 2. bn. KW
13376. LIPECKI Jan - - 1925/255 strz. 3. bn. ckm.
13377. LIPECKI Zygmunt - - 1906/120 st. strz. 9. bn.
13378. LIPERT Jan - - 1905/25 bomb. 3. p. a. ppanc. KW
13379. LIPIEC Jan - - 1899/58 st. strz. 4. bn.
13380. LIPIN Jan - - 1902/19 plut. 13. komp. zaop. KW
13381. LIPINA Władysław - - 1915/7 plut. 2. pal. KW/2I
13382. LIPIŃSKI Albert - patrz GROSS Albert - -
13383. LIPIŃSKI Bolesław - - 1918/36 bomb. 3. p. a. ppanc. KW
13384. LIPIŃSKI Czesław - - 1907/13 ogn. 3. p. a. plot.
13385. LIPIŃSKI Edmund - - 1920/130 st. strz. 6. bn. KW
13386. LIPIŃSKI Franciszek - - 1926/175 strz. 2. bn.
13387. LIPIŃSKI Herbert - - 1922/117 strz. 3. bn. KW
13388. LIPIŃSKI Jan - - 1901/17 st. sierż. 3. bn. ckm.
13389. LIPIŃSKI Jan - - 1924/136 st. strz. 8. bn.
13390. LIPIŃSKI Józef - - 1907/201 strz. 7. bn.
13391. LIPIŃSKI Kazimierz Marian - - 1906/82 kpt. Park mat.
13392. LIPIŃSKI Mańan - - 1905/17 st. szer. 2. komp. zaop.
13393. LIPIŃSKI Roman - - 1901/32 kan. 3. p. a. ppanc.
13394. LIPIŃSKI Roman - - 1912/20 kpr. 5. bn.
13395. LIPIŃSKI Romuald Edward - - 1925/12 kpr. pchr. 12. p. uł. pod.
13396. LIPIŃSKI Stanisław - - 1922/52 szer. 13. komp. zaop.
13397. LIPIŃSKI Stanisław - patrz BLOK Stanisław - -
13398. LIPIŃSKI Stefan - - 1918/32 bomb. 3. p. a. plot. KW
13399. LIPIŃSKI Szymon - - 1925/257 uł. 7. p. uł. lub.
13400. LIPIŃSKI Walenty - - 1909/107 strz. 7. bn.
13401. LIPIŃSKI Wiesław - - 1924/18 plut. pchr. 2. pal.
13402. LIPIŃSKI Wilhelm - patrz LIEBELT Wilhelm - -
13403. LIPIŃSKI Witold - - 1913/112 ppor. 3. p. a. ppanc.
13404. LIPIŃSKI Władysław - - 1906/120 st. strz. 9. bn.
13405. LIPIŃSKI Władysław - - 1908/14 kan. 1. pal.
13406. LIPKA Feliks - - 1920/155 strz. 4. bn.
13407. LIPKA Józef - - 1917/3 kpr. 3. bn. łączno KW
13408. LIPKA Ryszard - - 1914/169 kpr. 8. bn. KW
13409. LIPKA Stanisław - - 1904/5 st. strz. d-two dyw.
13410. LIPKA Zygmunt - - 1910/82 por. 3. bn. lączn. KW
13411. LIPKO Antoni - - 1915/10 st. sierż. 2. komp. warszt.
13412. LIPKOWSKI Feliks - - 1920/152 st. strz. 2. bn.
13413. LIPNIACKI Zdzisław - - 1916/1 kpt. 3. bn. lączn.
13414. LIPNIEWICZ Witold - - 1903/21 strz. 3. bn.
13415. LIPNIEWSKI Janusz Jan - - 1900/5 st. wachm. 12. p. uł. pod.
13416. LIPNIK Michał - - 1891/ .. sierż. 2. bryg.
13417. LIPOWSKI Jan - - 1926/68 strz. 5. bn. KW
13418. LIPOWSKI Jerzy Ignacy - - 1898/58 ppor. 12. p. uł. pod.
13419. LIPOWSKI Ludwik Włodzimierz - - 1909/6 por. 4. bn
13420. LIPOWSKI Stefan - - 1919/14 kan. 3. p. a. plot.
13421. LIPSCHUTZ Stanisław - - 1922/18 kpr. pchr. 3. bn. pol. 12.5.1944
13422. LIPSKI Anastazy - patrz WOŁODZIN Anastazy - -
13423. LIPSKI Bernard - patrz ŁUKASZEWICZ Bernard - -
13424. LIPSKI Bolesław - - 1915/141 szer. 2. komp. zaop.
13425. LIPSKI Feliks - - 1917/95 st. strz. 5. bn.
13426. LIPSKI Franciszek - - 1916/6 plut. 3. pal.
13427. LIPSKI Franciszek - - 1921/209 strz. 3. bn. ckm.
13428. LIPSKI Józef Konstanty - - 1907/81 por. d-two dyw. KW
13429. LIPSKI Józef - - 1921/84 strz. 3. bn.
13430. LIPSKI Kazimierz - - 1911/177 strz. 1. bn.
13431. LIPSKI Leon - - 1919/10 st. strz. 4. bn. KW /21 zm. z r. 6.8.1944
13432. LIPSKI Stanisław Kazimierz - - 1917/57 ppor. 2. bn. KW/2I
13433. LIPSKI Stanisław - - 1926/205 strz. 9. bn.
13434. LIPSKI Władysław - - 1925/275 kan. 2. pal.
13435. LIPTAK Jan - - 1921/82 por. 3. bn. ckm. KW /3/
13436. LIPUS Alojzy - - 1926/268 strz. 3. bn.
13437. LIPUT Edward - - 1921/12 st. strz. 3. bn. KW
13438. LIS Franciszek - - 1918/165 uł. 7. p. uł. lub.
13439. LIS Franciszek - - 1921/88 strz. 5. bn. KW
13440. LIS Gerhard - - 1913/144 strz. 7. bn.
13441. LIS Henryk - ps. SOBIESKI Henryk - - 1913/183 strz. 6. bn. KW zm. z r. 10.4.1945
13442. LIS Jan - - 1922/7 strz. d-two dyw.
13443. LIS Jan - - 1926/129 strz. 3. bn.
13444. LIS Jerzy - - 1923/19 kpr. pchr. 2. pal.
13445. LIS Józef - - 1913/91 bomb. d-two ad.
13446. LIS Józef Marian - - 1915/14 bomb. 1. pal.
13447. LIS Karol - - 1911/114 kpr. 3. bn. sap. KW
13448. LIS Karol - - 1917/4 kan. 3. pal.
13449. LIS Kazimierz - - 1910/11 plut. 7. bn. KW
13450. LIS Paweł - - 1926/231 szer. 18. komp. zaop.
13451. LIS Stanisław - - 1908/8 strz. 5. bn. KW
13452. LIS Stanisław - - 1912/10 st. strz. 5. bn. KW
13453. LIS Stanisław - - 1923/13 bomb. 3. pal.
13454. LIS Stefan - - 1911/129 st. szer. 1. komp. zaop.
13455. LIS Teodor - - 1918/133 strz. 9. bn.
13456. LIS Zbigniew - - 1920/27 st. uł. p. uł. karp. pol. 19.5.1944
13457. LISCHIK Józef - - 1907/104 bomb. 3. p. a. ploL
13458. LISEK Stefan - - 1904/6 bomb. 3. p. a. ploL
13459. LISEWSKI Czesław - - 1920/150 strz. 2. komp. warszt.
13460. LISEWSKI Edmund - - 1921/222 kan. 3. p. a. ppanc.
13461. LISEWSKI Jan - - 1925/147 st. strz. 8. bn.
13462. LISEWSKI Leon - - 1920/187 sap. 3. bn. sap.
13463. LISEWSKI Leon - ps. SZYMAŃSKI Leon - - 1922/227 strz. 2. bn.
13464. LISICKI Antoni - - 1912/11 st. strz. 3. bn. KW
13465. LISICKI Jerzy Hieronim - - 1923/97 sap. 3. bn. sap. KW
13466. LISICKI Stefan - - 1920/34 kpr. pchr. 3. pal.
13467. LISICKI Wiktor - - 1914/31 ppor. 8. bn. KW
13468. LISIECKI Antoni - - 1899/5 kpr. 1. komp. zaop.
13469. LISIECKI Jan - patrz KONOPA Jan - -
13470. LISIECKI Tadeusz - - 1920/12 st. strz. 2. bn.
13471. LISIECKI Wilhelm - - 1912/114 sierż. 3. bn. sap.
13472. LISIEWICZ Józef - - 1910/7 ogn. 1. pal.
13473. LISIEWICZ Mieczysław - - 1909/97 ppor. 3. bryg.
13474. LISIŃSKI Alfons - ps. WISZNIEWSKI Lucjan - - 1917/151 kan. 1. pal.
13475. LISKA Walter - ps. BECK Jan - - 1926/180 strz. dtwo dyw.
13476. LISKE Bernard - - 1923/127 strz. 8. bn.
13477. LISOWSKI Bronisław - - 1912/82 ppor. 5. bn. KW. pol. 18.6.1944
13478. LISOWSKI Czesław - - 1920/150 strz. 2. komp. warszt.
13479. LISOWSKI Gabryel Jan - - 1924/10 kpr. pchr. 1. bn. KW
13480. LISOWSKI Jakub - - 1922/8 kpr. 3. bn. lączn.
13481. LISOWSKI Jan - - 1914/148 ks. kap. 6. bn. KW
13482. LISOWSKI Leon - - 1907/10 st. strz. 3. bn. KW
13483. LISOWSKI Marian - - 1919/55 st. uł. 12. p. uł. pod.
13484. LISOWSKI Władysław - - 1918/15 kan. 1. pal.
13485. LISOWSKI Zbigniew - - 1923/3 ppor. p. uł. karp.
13486. LISOWSKI Zygmunt - - 1906/14 szer. 2. komp. zaop.
13487. LISTEWNIK Jan - - 1922/100 strz. 3. bn. ckm.
13488. LISTEWNIK Władysław - - 1925/253 strz. 9. bn.
13489. LISTOŚ Józef - - 1916/5 kpr. p: uł. karp.
13490. LISTWAN Ludwik - - 1913/12 st. sierż. 2. bn. KW/4/
Znalazłem na Pana stronie nazwisko kuzyna mojej Babci Marii z Listwanów Balisiowej:
LISTWAN Ludwik.
Babcia kiedy jeszcze żyła wspomniała, że jej kuzyn ewakuował się do Anglii w 1939 r. i tam walczył w Wojsku Polskim. Pochodził z Suchej (obecnie Sucha Beskidzka). Był kawalerem. Po wojnie wrócił do Suchej i został aresztowany przez UB i zamordowany. Nieznane jest miejsce pochówku. Babcia wspominała, że rodzina obawiała się represji ze strony UB i nie miała możliwości uzyskania informacji o jego dalszych losach po aresztowaniu i miejscu pochówku.
Moja babcia mówiła, że wrócił do Polski po wojnie, nie określając roku. Z historii 3 Dywizji Strzelców Karpackich zamieszczonej na Pana stronie wynika, że demobilizacja tej jednostki nastąpiła 30.X.1946 r. Myślę więc, że najwcześniej mógł wrócić do Polski w końcu 1946 r., jeśli nie w 1947 r. (a nie w 1945 jak zasugerowałem uprzednio).

Mariusz Paździora

13491. LISZKA Alfons - - 1924/113 strz. 9. bn.
13492. LISZKA Antoni - - 1925/156 strz. 5. bn.
13493. LISZKA Franciszek - - 1914/8 st. strz. d-two dyw.
13494. LISZKA Jan - - 1897/ .. st. sierż. 3. bryg.
13495. LISZKA Joachim - - 1912/124 szer. 1. komp. zaop.
13496. LISZKA Ryszard - - 1921/130 strz. 8. bn. KW
13497. LISZKA Stanisław - - 1915/5 por. 1. pal. KW
13498. LISZOWSKI Stanisław - - 1926/56 strz. 8. bn.
13499. LISZTWAN Dymitr - - 1903/41 szer. 18. komp. zaop.
13500. LISZYK Michał - - 1915/40 st. sap. 3. komp. sap. KW
13501. LIŚNIEWSKI Juliusz - - 1907/74 strz. 6. bn.
13502. LITERACKI Stanisław - - 1916/55 kpr. 3. bn. ckm.
13503. LITERSKI Franciszek - - 1926/207 strz. 5. bn.
13504. LITERSKI Józef - - 1905/93 strz. 4. bn.
13505. LITEWKA Karol - - 1925/1 strz. 3. bn. KW poł. 17.7.1944
13506. LITKE Otton - - 1910/155 sap. 3. bn. sap.
13507. LITKO Józef Tadeusz - - 1918/4 kpr. 13. komp. zaop. KW
13508. LITWAK Wacław - - 1923/6 kpr. 2. bu. KW/2I
13509. LITWIN Bazyli - - 1918/29 st. strz. 3. bu. ckm. KW
13510. LITWIN Ignacy - - 1900/.. kpr. 1. bu.
13511. LITWIN Józef - - 1926/211 strz. 6. bu.
13512. LITWIN Leon - - 1919/130 st.strz. 4. bu.
13513. LITWIN Nikodem - - 1915/27 kpr. 3. bn.
13514. LITWIN Stanisław Kazimierz - - 1908/83 por. mgr 3. pał.
13515. LITWINEK Władysław - - 1924/201 strz. 9. bn.
13516. LITWINOWICZ Walenty - - 1919/29 kan. 1. pal. VM 5. poł. 12.5.1944
13517. LITWIŃCZUK Piotr - - 1917/29 szer. 3. bn. łączno KW
13518. LITWIŃCZUK Stanisław - - 1899/57 kpr. 5. bn.
13519. LITWIŃSKI Bronisław - - 1913/114 plut. 1. bu. KW
13520. LITWIŃSKI Jan - - 1909/120 szer. 2. komp. zaop.
13521. LITWIŃSKI Ludwik - - 1899/ .. st. strz. 1. bn.
13522. LITWIŃSKI Stanisław - - 1908/13 bomb. 2. pał.
13523. LITZAU Franciszek - - 1917/127 strz. 8. bn.
13524. LITZAU Józef - - 1907/205 bomb. 3. pał.
13525. LIZAK Józef - - 1919/38 st. strz. 6. bn. KW
13526. LIZAK Witold - - 1923/7 kpr. pchr. 2. pał.
13527. LIZIK Stanisław - - 1907/17 strz. 1. bn.
13528. LOBA Roman - - 1905/7 st. strz. 8. bu.
13529. LOBDOWSKI Alfons - - 1920/159 kan. 1. pał.
13530. LOBERT Bronisław - - 1916/2 plut. pchr. 3. bn. łączno KW
13531. LOCH Henryk - - 1919/27 ppor. 2. komp. warszt.
13532. LOEWENAU Rudolf - ps. BAŻOWSKI Rudolf - - 1918/128 st. strz. 7. bn. KW
13533. LOGA Jan - - 1912/96 strz. 8. bn.
13534. LOHN Konrad - ps. ŻAK Konrad - - 1923/156 strz. park mat.
13535. LOHSE Zbigniew - - 1920/82 ppor. 1. bn. KW
13536. LONCZAK Zygmunt - - 1905/151 bomb. 3. p. a. plot.
13537. LONDOWSKI Franciszek - - 1911/2 st. strz. 2. bn. KW
13538. LOPKO Piotr - - 1900/9 sierż. 3. bn. sap.
13539. LOREK Edmund - - 1925/87 uł. 7. p. uł. lub.
13540. LOREK Franciszek - - 1908/24 kan. 2. pał.
13541. LOREK Konstanty - - 1898/81 sierż. 3. bn.
13542. LOREK Stanisław - - 1910/133 strz. 3. bn. ckm.
13543. LORENC Franciszek - - 1921/27 st. szer. 2. komp. san. KW
13544. LORENC Jan - - 1901/10 plut. 6. bn.
13545. LORENC Jan - - 1912/182 plut. 7. p. uł. lub.
13546. LORENC Michał - - 1901/14 kpr. 3. p. a. ppanc.
13547. LORENC Piotr - - 1915/9 plut. d-two dyw. KW
13548. LORENC Romuald - - 1914/4 st. uł. p. uł. karp.
13549. LORENC Stanisław - - 1911/99 strz. 4. bn.
13550. LORECN Stefan - - 1923/5 kpr. 3. pał. KW/2I
13551. LORENS Jan - - 1912/182 plut. 7. p. uł. lub.
13552. LORENZ Adam - - 1911/11 por. 3. bryg. KW
13553. LORENZ Alojzy - - 1914/152 st. strz. 5. bn.
13554. LOSA Ludwik - - 1923/90 st. uł. 12. p. uł. pod. KW
13555. LOSKA Franciszek - - 1907/3 plut. 2. komp. warszt.
13556. LOSKA Józef - - 1924/130 strz. 1. bn.
13557. LOSKA Józef - - 1926/63 strz. 9. bn.
13558. LOSKO Józef - - 1905/93 strz. 4. bn. KW
13559. LOSKO Józef - - 1923/196 strz. 4. bn. KW
13560. LOSSE Paweł - - 1925/67 strz. 3. bn.
13561. LOTRINGER Ludwig - - 1912/3 por. p. uł. karp.
13562. LOTTER Alojzy - - 1903/133 strz. 8. bn.
13563. LUBA Wawrzyniec - - 1919/21 kpr. 3. bn.KW
13564. LUBA Zenon - - 1924/8 kan. 3. p. a. plot.
13565. LUBACZ Bogusław - - 1924/ .. kan. 3. pał.
13566. LUBACZEWSKI Kazimierz - - 1904/4 ppor. 2. bryg. KW
13567. LUBAŃSKI Karol - - 1914/2 por. 3. bn. KW
13568. LUBARCZYK Benedykt - - 1904/17 sap. 3. bn. sap.
13569. LUBCZYK Stefan - - 1907/14 strz. 4. bn. KW
13570. LUBCZYŃSKI Jan - - ... ./ .. strz. 3. bn.
13571. LUBECKI Kazimierz - - 1902/10 kpr. 3. bn. sap.
13572. LUBECKI Zygfryd - - 191261212 sap. 3. bn. sap.
13573. LUBELSKI Tadeusz Zygmunt - - 1922/22 plut. pchr. 3. bn. ckm. KW
13574. LUBIAK Michał - - 1915/51 uł. 12. p. uł. pod.
13575. LUBIAK Romuald - - 1910/40 plut. 13. komp. zaop.
13576. LUBIANIEC Józef - - 1914/53 strz. 3. bn.
13577. LUBICZ-ORŁOWSKI Antoni - - 1906/ .. ppor. d-two dyw.
13578. LUBIENIECKI Jan - - 1923/9 strz. 4. bn. KW
13579. LUBINA Jerzy - - 1926/58 strz. 9. bn.
13580. LUBINA Paweł - - 1911/121 strz. 6. bn. KW
13581. LUBINA Wilhelm - - 1910/146 strz. 7. bu.
13582. LUBIŃSKI Feliks - patrz LUKOWICZ Feliks - -
13583. LUBIŃSKI Franciszek - - 1914/57 st. uł. 12. p. uł. pod. poł. 2.7.1944
13584. LUBIŃSKI Teodor - - 1908/133 strz. 3. bn.
13585. LUBIŃSKI Wojciech - - 1921/8 kpr. pchr. 5. bn.
13586. LUBNER Józef - - 1912/112 strz. 6. bn.
13587. LUBNER Paweł - - 1917/86 st. strz. 6. bn. KW
13588. LUBOCKI Edmund - - 1926/84 kan. 3. pał.
13589. LUBOCKI Jan - - 1904/96 strz. 18. komp. warszt.
13590. LUBOJAŃSKI Alfred - - 1924/91 sap. 3. bn. sap.
13591. LUBOMIRSKI Henryk - - 1919/205 strz. d-two dyw.
13592. LUBOWIECKI Antoni - - 1915/ .. ppor. 3. bryg.
13593. LUBOWIECKI Jakub - - 1909/99 kpt. 1. pał. VM 5. KW/3/
13594. LUBRANIECKI Piotr - - 1907/15 strz. 1. bn. KW
13595. LUBRYCHT Alfons Stanisław - - 1912/118 kpr. 1. bn.
13596. LUBSZCZYK Antoni - - 1911/122 st. strz. 2. bn.
13597. LUCKO Antoni - - 1924/55 strz. 2. bn.
13598. LUCYGA Gerhard - - 1925/155 strz. 3. bn.
13599. LUCYK Eryk - patrz KWASIGROCH Eryk - -
13600. LUCZEK Wiktor - - 1906/9 strz. 4. bn.
13601. LUĆKO Antoni - - 1923/28 bomb. 3. p. a. plot.
13602. LUDOWICH Marian - - 1914/54 ppor. 12.p.uł.pod.KW
13603. LUDWIG Jan - - 1919/19 szer. 2. komp. san. KW
13604. LUDWIG Józef - - 1921/87 kpr. 2. bn. pol. 9.8.1944
13605. LUDWIG Oskar - - 1915/164 kpr. 3. bn. sap.
13606. LUDWIK Joachim - - 1907/7 strz. 4. bn.
13607. LUDWINOWICZ Henryk - - 1919/25 ppor. 18. komp. warszt.
13608. LUDWINOWSKI Jan - - 1906/30 strz. 3. bn. ckm.
13609. LUDWIŃSKI Jacek - ps. BONEWENTURA Jacek - - 1913/27 plut. 3. bn. ckm.
13610. LUDYGA Tomasz - - 1912/115 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13611. LUDZKOWSKI Leon - - 1913/130 strz. 9. bn.
13612. LUKAS Józef - ps. SZYMAŃSKI Józef - - 1913/182 strz. 9. bn.
13613. LUKAS Ludwik - - 1922/108 st. strz. 3. bn. ckm.
13614. LUKASSEK Jerzy - - 1925/59 st. strz. 1. bn. KW
13615. LUKASZCZYK Jan - - 1919/155 szer. 3. komp. san.
13616. LUKIEWICZ Aleksander - - 1920/17 strz. 5. bn. pol. 11.3.1944
13617. LUKOSZEK Józef - - 1906/107 st. strz. 2. komp. warszt.
13618. LUKOSZY Augustyn - - 1913/118 strz. 4. bn.
13619. LUKS Alfred - - 1920/162 st. strz. 7. bn.
13620. LUKS Karol - ps. STACHOWSKI Karol - - 1921/213 st. strz. 2. bn. KW
13621. LULA Józef - - 1924/16 st. strz. 13. komp. warszt.
13622. LULA Wawrzyniec - - 1919/21 kpr. 3. bn. VM 5. KW
13623. LULKO Benedykt - - 1898/5 sierż. 2. komp. zaop. KW
13624. LULKO Franciszek - - 1909/15 kan. 3. p. a. plot.
13625. LULKO Józef - - 1912/34 st. uł. 7. p. uł. lub.
13626. LULKOWSKI Stefan - - 1908/2 kpr. 3. p. a. ppanc.
13627. LUNACZEK Rudolf - - 1911/3 chor. 3. szw. żand. KWI2/
13628. LUNIAK Wiktor - - 1905/3 st. szer. 3. bn. łączno
13629. LUPA Kazimierz - - 1924/14 bomb. 1. pal. KW
13630. LUPA Stanisław - - 1912/6 st. strz. 6. bn. KW
13631. LUSIO Władysław - - 1925/265 strz. 4. bn.
13632. LUSTGARTEN Michał - - 1920/34 st. strz. 13. komp . warszt.
13633. LUSZYŃSKI Aleksander - - 1904/7 sierż. 3. bn. łączno
13634. LUTHER Jan - - 1903/5 sierż. 4. bn.
13635. LUTOSTAŃSKI Tadeusz - - 1919/22 plut. 6. bn. KW
13636. LUTY Jan - - 1908/4 strz. 4. bn. KW
13637. LUTY Władysław - - 1905/46 szer. 18. komp. zaop.
13638. LUTYŃSKI Tomasz - - 1925/11 uł. 12. p. uł. pod.
13639. LUZAR Franciszek - - 1911/6 plut. 2. bn.
13640. LYSKA Hubert - - 1926/69 kan. 3. pal.
13641. LYSKO Józef - - 1924/120 strz. 2. bn. pol. 4.12.1944
13642. LYSSY Karol - - 1907/93 st. strz. 18. komp. warszt.
13643. ŁABA Antoni - - 1919/32 kan. 1. pal.
13644. ŁABA Jan - - 1900/17 plut. park mat.
13645. ŁABAJ Emil - - 1926/28 strz. 7. bn.
13646. ŁABANOWICZ Antoni Józef - - 1919/36 uł. 12. p.
13647. ŁABANOWICZ Marian - patrz MALMIGA Emil - -
13648. ŁABANOWSKI Jan - - 1919/13 st. strz. 6. bn. KW
13649. ŁABANOWSKI Jan Józef - - 1894/12 kpt. 6. bn.
13650. ŁABAZIEWICZ Kazimierz - - 1915/8 ppor. 4. bn. KW pol. 17.5.1944
13651. ŁABEJKO Tadeusz - ps. KULIKOWSKI Tadeusz - - 1920/82 strz. 2. bn.
13652. ŁABEJKO Tymoteusz - - 1915/71 strz. 1. bn.
13653. ŁABEJSZO Michał - - 1916/8 plut. 2. bryg. KW
13654. ŁABEJSZO Witold - - 1923/14 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW
13655. ŁABĘDZKI Wiesław Marceli - - 1913/1 plut. p. uł. karp.
13656. ŁABIAK Władysław - - 1919/12 strz. d-two dyw.
13657. ŁABINOWICZ Zbigniew - - 1917/1 ppor. 3. pal. KW
13658. ŁABUĆ Aleksy - - 1908/12 strz. 2. bn.
13659. ŁABUDA Wojciech - - 1900/2 chor. 2. pal.
13660. ŁABUŚ Karol - - 1895/2 sierż. 1. komp. san.
13661. ŁABUŚ Leon - - 1907/71 strz. 7. bn.
13662. ŁABUŚ Władysław - - 1906/7 st. sierż. 3. bryg. KW
13663. ŁABUZ Józef - - 1911/4 plut. 3. pal.
13664. ŁABZA Feliks - - 1924/96 strz. 6. bn.
13665. ŁACEK Karol - - 1921/93 strz. 6. bn.
13666. ŁACH Bronisław - - 1922/52 kan. 2. pal.
13667. ŁACH Hersz - - 1912/54 ppor. lek. dr 3. komp. san.
13668. ŁACH Józef - - 1902/5 kpr. 2. bn. KW
13669. ŁACH Michał - - 1914/2 wachm. 3. szw. żand.
13670. ŁACHODA Stanisław - - 1923/2 kpr. pchr. 2. bn. KW
13671. ŁACHOWICZ Kazimierz - - 1916/43 st.ul. 7. p.uł. lub.
13672. ŁACZYŃSKI Stanisław - - 1904/4 plut. 6. bn.
13673. ŁADA Józef - - 1919/15 kpr. 4. bn. KW
13674. ŁADA-SOBOLEWSKI Franciszek Marian - - 1914/162 por. 3. bn. VM 5. KW
13675. ŁADOŃ Bronisław - - 1913/83 strz. 1. bn.
13676. ŁAGOTA Mikołaj - - 1922/10 st. strz. 2. bn. pol. 4.12.1944
13677. ŁAGOWSKI Adam - - 1921/12 kan. 3. pal. KW
13678. ŁAGOWSKI Franciszek - - 1914/10 plut. 1. komp. san.
13679. ŁAGOWSKI Jan - - 1919/19 kan. 2. pal.
13680. ŁAGOWSKI Stanisław - - 1925/105 strz. 8. bn.
13681. ŁAGUN Franciszek - - 1907/12 sap. 3. bn. sap.
13682. ŁAGUN Józef - - 1911/6 kpr. 3. bn. sap. KW
13683. ŁAGUN Władysław - - 1911/12 sap. 3. bn. sap. KW
13684. ŁAGUNA Mieczysław - - 1917/6 kpr. 3. bn. KW
13685. ŁAGUSZ Leon - - 1917/7 st. strz. 1. bn. KW
13686. ŁAJKO Andrzej - - 1897/8 chor. 13. komp. warszt.
13687. ŁAKIŃSKI Andrzej - - 1921/65 por. 2. pal. KW
13688. ŁAKIŃSKI Zygmunt - - 1892/40 płk. VM 4 5 KWI2/
13689. ŁAKOMIAK Bolesław - - 1911/7 kan. 3. p. a. ppanc. KW
13690. ŁAKOMIAK Władysław - - 1913/4 st. szer. 1. komp. san.
13691. ŁAKOMSKI Piotr - - 1919/22 bomb. 2. pal. KW
13692. ŁAKOMSKI Stanisław - - 1915/10 strz. 1. komp. zaop.
13693. ŁAKOMSKI Zygmunt - patrz NASACKI Zygmunt - -
13694. ŁAKOMY Bolesław - - 1914/4 plut. 2. pal.
13695. ŁAKOMY Jan - - 1914/4 strz. 8. bn.
13696. ŁAKUŃ Jakub - - 1907/ .. kpr. d-two ozt.
13697. ŁAKUS Eugeniusz - - 1921/13 st. strz. 1. bn. KW
13698. ŁAKUS Jan - - 1923/7 kan. 1. pal.
13699. ŁAKUS Michał - - 1896/9 sierż. 2. komp. warszt.
13700. ŁAKUSIEWICZ Michał - - 1920/81 szer. 18. komp. zaop.
13701. ŁANGOWSKI Bronisław - ps. RAMCZYKOW· - -
13702. SKI Franciszek - - 1911/96 st. strz. 1. bn. KW
13703. ŁANGOWSKI Kazimierz - - 1926/73 strz. 1. bn.
13704. ŁANGOWSKI Maksymilian - - 1916/49 strz. 2. bn.
13705. ŁANGOWSKI Paweł - - 1913/86 kpr. 3. p. a. ppanc.
13706. ŁANIEWSKI Antoni - - 1917/10 sap. 3. bn. sap. KW
13707. ŁANKIEWICZ Mikołaj - - 1923/12 kan. 3. pal.
13708. ŁAŃDUCH Michał - - 1899/9 kpr. 5. bn.
13709. ŁAPICKI Bronisław - - 1914/ .. kan. 3. pal.
13710. ŁAPICKI Piotr - - 1927/17 strz. 7. bn.
13711. ŁAPICZ Jan - - 1918/10 strz. 3. bn.
13712. ŁAPIEZA Walenty - - 1921/7 kan. 3. p. a. plot.
13713. ŁAPIN Leon - - 1902/12 kpr. 3. p. a. plot.
13714. ŁAPIŃSKI Antoni - - 1923/8 kpr. pchr. 1. pal.
13715. ŁAPIŃSKI Czesław - - 1898/29 strz. 4. bn.
13716. ŁAPIŃSKI Edward - patrz REGENT Edward - -
13717. ŁAPIŃSKI Józef - - 1919/16 ppor. 6. bn. KW
13718. ŁAPIŃSKI Stanisław - - 1906/90 st. sierz. d-two dyw.
13719. ŁAPISZ Jan - - 1903/100 plut. 2. komp. warszt.
13720. ŁAPISZCZAK Władysław - - 1914/53 plut. 1. komp. warszt.
13721. ŁAPOK Teodor - - 1926/25 strz. 3. bn.
13722. ŁAPPO Sergiusz - - 1923/101 strz. 9. bn.
13723. ŁAPSZA Anatol - - 1924/7 st. strz. 6. bn. VM 5. pol. 23.11.1944
13724. ŁAPUCKI Wincenty - - 1902/10 st. strz. 1. bn.
13725. ŁAPUK Mieczysław - - 1924/81 strz. 2. komp. warszt.
13726. ŁAPUNIA Wincenty - - 1916/7 st. strz. 1. bn. pol. 22.6.1944
13727. ŁAPYSZ Grzegorz - - 1913/8 st. uł. 12. p. uł. pod.
13728. ŁASECKI Henryk - - 1922/3 strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944
13729. ŁASIWICZ Jerzy - - 1914/16 plut. 3. bryg.
13730. ŁASKAWIEC Władysław - - 1907/81 plut. 7. bn.
13731. ŁASKI Antoni - - 1916/3 st. uł. p. uł. karp.
13732. ŁASTOWSKI Jan - - 1909/4 plut. 1. bn.
13733. ŁASTOWSKI Ludwik - - 1912/4 sap. 3. bn. sap. KW
13734. ŁASZCZEWSKI Stanisław - - 1914/21 st. uł. 7. p. uł. lub.
13735. ŁASZCZYK Wojciech - - 1906/2 ppor. 3. bryg.
13736. ŁASZCZEWSKI Mieczysław - - 1924/12 kpr. pchr. 6. bn. KW
13737. ŁATACZ Stanisław - - 1909/2 kan. 2. pal.
13738. ŁATKOWSKI Stefan - - 1913/2 bomb. 1. pal.
13739. ŁAWICKI Franciszek - - 1915/70 strz. 7. bn.
13740. ŁAWIŃSKI Mieczysław - - 1919/14 st. strz. 5. bn. KW
13741. ŁAWOR Andrzej - - 1919/24 sap. 3. bn. sap. KW
13742. ŁAWOR Jan - - 1915/9 sap. 3. bn. sap.
13743. ŁAWRYNOWICZ Bronisław - - 1913/20 uł. 12. p.ul. pod.
13744. ŁAWRYNOWICZ Henryk - - 1907/ .. ppor. 3. p. a. ppanc.
13745. ŁAWRYNOWICZ Hipolit - - 1916/12 kan. 2. pal.
13746. ŁAWRYNOWICZ Wincenty - - 1914/14 strz. 1. bn. KW
13747. ŁAWRYNOWICZ Władysław - - 1912/3 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13748. ŁAWRYNOWICZ Zbigniew - - 1924/83 kan. 3. p. a. ppanc.
13749. ŁAWRYNOWICZ Zygmunt - - 1925/119 kan. 2. pal.
13750. ŁAWRYSZ Jan - - 1924/16 strz. 3. bn. KW
13751. ŁAZ Stanisław - - 1912/1 plut. p. uł. karp.
13752. ŁAZAR Antoni - - 1925/78 strz. 5. bn.
13753. ŁAZAREWICZ Edward - patrz SUHS Edward - -
13754. ŁAZAREWICZ Filip - - 1899/19 sierż. 2. komp. za-op. KW
13755. ŁAZAREWICZ Franciszek - - 1923/77 sap. 3. bn. sap.
13756. ŁAZARUK Jan - - 1924/10 st. strz. 4. bn. KW
13757. ŁAZARZ Władysław - - 1922/78 strz. 1. bn.
13758. ŁAZICKI Aleksander - - 1902/20 plut. park mat.
13759. ŁAZOWSKI Fryderyk - - 1914/1 kpr. p. uł. karp.
13760. ŁAZOWSKI Józef - - 1921/73 strz. 6. bn.
13761. ŁAZOWSKI Mirosław - - 1921/16 ppor. 7. p. uł. lub.KW
13762. ŁĄCKI Alfred - - 1911/4 strz. 1. bn. zm. 1.6.1944
13763. ŁĄCKI Feliks - ps. TYSZKIEWICZ Feliks - - 1905/53 por. 12. p. uł. pod. KW
13764. ŁĄCKI Jan - patrz SZRAMKA Jan - -
13765. ŁĄCKI Józef Julian - - 1915/3 st. szer. 3. bn. łączno KW. pol. 10.7.1944

(zdjęcie przesłał Krzysztof Guga 28.12.2012)


13766. ŁĄCZYŃSKI Jan - - 1925/2 st. szer. 3. bn. Łączno
13767. ŁĄCZYŃSKI Stanisław - - 1904/4 plut. 6. bn.
13768. ŁĄKOWSKI Fryderyk - - 1917/74 strz. d-two l. bryg.
13769. ŁEBISZCZAK Mirosław - - 1907/ .. strz. 1. bryg.
13770. ŁEBKOWSKI Czesław - - 1923/20 bomb. 3. p. a. plot.
13771. ŁENCZYŃSKI Władysław - - 1921/1 plut. 1. bn. KWI2/
13772. ŁENYSZYN Jan - - 1925/79 strz. 5. bn.
13773. ŁEŃKO Piotr - - 1925/42 strz. 4. bn.
13774. ŁEPCZYSZYN Szymon - - 1912/10 kan. 3. pal.
13775. ŁEPEK Henryk - patrz KRAIŃSKI Henryk - -
13776. ŁEPKOWSKI Stanisław - - 1898/26 strz. 2. bn.
13777. ŁEPKOWSKI Wacław - - 1923/10 st. strz. 1. bn. KW
13778. ŁEPSKI Kazimierz - - 1918/24 uł. 12. p. uł. pod. pol. 2.7.1944
13779. ŁEŚKO Jan - - 1919/80 szer. 1. komp. san.
13780. ŁEWCZYSZYN Szymon - - 1912/10 kan. 3. pal.
13781. ŁEŻNY Kazimierz - - 1922/91 kpr. gimn. i lic. 3 DSK
13782. ŁĘCKI Jan - - 1911/101 szer. 1. komp. san.
 
zdjęcie przesłała Ela Łęcka

13783. ŁĘCKI Mieczysław - - 1926/72 strz. d-two l. bryg.
13784. ŁĘCZYCKI Feliks - - 1900/67 szer. 1. komp. san.
13785. ŁĘCZYCKI Henryk Andrzej - - 1903/9 kpr. 3. bn. sap.
13786. ŁĘCZYCKI Witold - - 1923/9 szer. 3. bn. łączno KW
13787. ŁĘCZYŃSKI Władysław - - 1921/1 plut. 1. bn.
13788. ŁĘGOSZ Jan - - 1911/2 plut. 3. bn. łączno KW
13789. ŁĘGOWSKI Bolesław - - 1911/1O plut. 1. pal. KW
13790. ŁĘGOWSKI Bronisław - - 1914/18 ppor. 3. bn. ckm. VM 5. pol. 17.5.1944
13791. ŁĘGOWSKI Czesław - - 1925/92 strz. 4. bn.
13792. ŁĘGOWY Józef - - 1901/21 strz. 1. bn.
13793. ŁĘSKI Jan - ps. BUJAK Jan - - 1920/102 strz. 8. bn. KW
13794. ŁOBACZ Antoni - - 1910/29 strz. 4. bn.
13795. ŁOBACZ Piotr - - 1921/5 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13796. ŁOBACZEWSKI Janusz - - 1908/8 ppor. park mat.
13797. ŁOBANOWSKI Jan - - 1919/13 st. strz. 6. bn.
13798. ŁOBIK Adolf - - 1919/9 kan. 3. p. a. plot.
13799. ŁOBIAŃSKI Ludwik - - 1903/ .. strz. 1. bn.
13800. ŁOBIW Teodor - - 1923/52 strz. 4. bn.
13801. ŁOBOCKI Józef - - 1903/6 plut. 2. komp. warszt.
13802. ŁOBODA Tadeusz - - 1922/1 st. szer. 1. komp. san.
13803. ŁOBODZIŃSKI Franciszek - - 1924/45 strz. 1. bn.
13804. ŁOBODZIŃSKI Tomasz - - 1904/3 por. d-two 1. bryg. KW
13805. ŁOBOWICZ Jan - - 1901/9 sierż. 1. komp. zaop.
13806. ŁOGUTKO Lambert - - 1902/15 plut. d-two dyw.
13807. ŁOGWIN Józef - - 1911/17 bomb. 1. pal. KW
13808. ŁOGWINOWICZ Dymitr - - 1899/18 st. sap. 3. bn. sap.
13809. ŁOJAS Antoni - - 1898/20 plut. 3. bn.
13810. ŁOJEK Stefan - - 1919/1 kpr. p. uł. karp.
13811. ŁOJEWSKI Antoni - - 1922/42 kpr. 2. p. uł. lub.
13812. ŁOJEWSKI Czesław - - 1910/74 strz. 2. bn.
13813. ŁOJKO Czesław - - 1924/ .. strz. 3. bn. ckm.
13814. ŁOJKO Jan - - 1903/84 kpt. 3. pal. KW
13815. ŁOJKO Kazimierz - - 1916/6 plut. 5. bn. KW
13816. ŁOJKO Kazimierz - - 1916/28 kpr. 1. bn. KW
13817. ŁOJKO Stanisław - - 1923/21 strz. 3. bn. zm. 4.8.1942
13818. ŁOKIĆ Józef - - 1912/6 kan. 3. p. a. ppanc.
13819. ŁOKIETEK Feliks - - 1905/6 kan. 3. p. a. plot.
13820. ŁOKUN Jakub - - 1907/4 plut. 1. komp. zaop.
13821. ŁOMAK Mateusz - - 1922/8 strz. 2. bn. KW
13822. ŁOMAKO Zenon - - 1907/11 sap. 3. bn. sap.
13823. ŁOMEJKO Antoni - - 1898/25 plut. 6. bn. pol. 21.5.1944
13824. ŁONICKI Franciszek - patrz LEDWOŃ Franciszek - -
13825. ŁOŃSKI Mikołaj - - 1920/73 strz. 2. bn.
13826. ŁOŃSKI Paweł - - 1914/86 uł. 7. p. uł. lub.
13827. ŁOPACIŃSKI Józef - - 1910/11 kpr. 7. p. uł. lub. KW
13828. ŁOPACIUK Stanisław - - 1908/1ppor. 1. komp. zaop.
13829. ŁOP ACKI Bazyli - - 1900/22 szer. l. komp. san. zm. 3.3.1945
13830. ŁOPACKI Ryszard - - 1923/ .. strz. 6. bn.
13831. ŁOPACZAK Roman - - 1913/12 st. strz. pchr. 5. bn.
13832. ŁOPATA Józef - - 1901/7 kpr. 3. bn. KW
13833. ŁOPATKA Tadeusz - - 1914/83 kpr. 3. bn. sap. KW zm. z r. 10.11.1944
13834. ŁOPATOWSKI Leopold - - 1919/11 strz. 3. bn. ckm.
13835. ŁOPIEŃSKI Stefan - - 1917/13 kpr. pchr. 1. bn.
13836. ŁOPIŃSKI Czesław - - 1924/54 strz. 3. bn.
13837. ŁOPOSZKO Józef - - 1919/2 ogn. pchr. 3. p. a. plot. KW
13838. ŁOPOT Władysław - - 1901/3 sierż. 13. komp. zaop.
13839. ŁOPUSKI Jan - - 1917/40 ppor. 2. bn.
13840. ŁOPUSZAŃSKI Eugeniusz - - 1919/8 kan. 3. p. a. plot.
13841. ŁOPUSZYŃSKI Tomasz - - 1925/9 uł. 12. p. uł. pod. pol. 16.5.1944
13842. ŁOSOŚ Marian - - 1907/2 st. wachm. p. uł. karp.
13843. ŁOSZAJC Aleksander - - 1918/1 sap. 3. bn. sap.
13844. ŁOŚ Antoni - - 1918/5 st. strz. 8. bn. KW
13845. ŁOŚ Bronisław - - 1917/5 strz. 4. bn. KW
13846. ŁOŚ Jan - - 1919/76 bomb. d-two ad.
13847. ŁOŚ Piotr - - 1918/4 sap. 3. bn. sap. KW
13848. ŁOŚ Roman - - 1924/5 bomb. 2. pal. KW
13849. ŁOŚKO Michał - - 1912/6 st. strz. 4. bn. KW/2I
13850. ŁOTACH Bronisław - - 1906/5 kan. 3. p. a. ppanc.
13851. ŁOWCZAK Aleksander - - 1906/10 plut. 2. komp. zaop. KW
13852. ŁOWCZOWSKI Gustaw - - 1897/52 płk. dypl. d-two 3.bryg. VM 5. KW 12/
13853. ŁOWIEC Konstanty - - 1919/17 strz. 6. bn. KW
13854. ŁOZICZONEK Antoni - - 1914/8 ppor. 4. bn. KW
13855. ŁOZIŃSKI Bronisław - - 1911/15 ppor. 3. bn. łączno
13856. ŁOZIŃSKI Jan - - 1912/15 strz. 2. bn. pol. 4.12.1944
13857. ŁOZIŃSKI Marian Zdzisław - - 1913/9 ppor. 5. bn.
 

zdjęcie przesłał Maciej Łoziński 2.11.2011 r.

13858. ŁOZIŃSKI Ryszard - - 1922/15 ppor. 3. pal.
13859. ŁOZIŃSKI Kazimierz - - 1917/72 strz. 3. bn. ckm.
13860. ŁOZIŃSKI Kazimierz - - 1924/6 st. szer. 3. komp. san.
13861. ŁOZIŃSKI Zbigniew - - 1919/26 st. strz. 4. bn. KW
13862. ŁOZIUK Gracjan - - 1923/6 bomb. 3. p. a. plot. KW
13863. ŁOZOWICKI Jan - - 1918/7 st. strz. 6. bn. KW
13864. ŁOZOWIK Albert - - 1918/13 kan. 3. p. a. plot.
13865. ŁOZOWIK Aleksy - - 1909/3 strz. 1. bn.
13866. ŁOZOWIK Karol - - 1907/7 st. szer. 1. komp. zaop.
13867. ŁOZOWSKI Bronisław - - 1919/4 kpr. 3. bn. łączno zm. 10.9.1945
13868. ŁOZOWSKI Józef - - 1916/13 kpr. 2. pal.
13869. ŁOZOWSKI Karol - - 1924/3 szr. 3. bn.łączn.
13870. ŁOZOWSKI Tadeusz - - 1914/17 kan. 2. pal.
13871. ŁOZOWSKI Władysław - - 1911/16 sap. 3. bn. sap. <
13872. ŁOZOWY Piotr - - 1915/81 sierż. 3. bn. VM 5 KW

Łozowy Piotr s.Kazimierza ur.1915 w miejscowości Żelechów Wielki woj. tarnopolskie,jeden z 9-ciorga rodzeństwa.Przybywa do formującej się Armii Andersa i otrzymuje przydział do 3 Dywizji Strzelców Karpackich,przechodzi cały szlak bojowy i bierze udział w walkach pod Monte Casino.Wojnę kończy w stopniu  sierżanta,odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl.
Następnie emigruje do Australii i osiedla się w Tasmanii w miejscowości Butlers Gorge ,10.XII.1949 zawiera związek małżeński i sciąga tam swego brata Władysława.W pózniejszych latach przenoszą się w okolice Adelaide.i tam umiera.
Zdjęcie z Butlers Gorge z 12.IV.1948

informację nadesłała Irena Cymbalista siostrzenica,córka Marii Łozowa-Grech - 19.10.2012

13873. ŁOŻAŃSKI Edward Roman - - 1912/81 kpt. d-two dyw. KWI2/
13874. ŁOŻAŃSKI Klemens - - 1903/10 kpr. 5. bn.
13875. ŁÓJ Tadusz - - 1923/5 kpr. 5. bn. KW /21
13876. ŁUBEK Przemysław - - 1918/14 kpr. pchr. 1. komp. warszt.
13877. ŁUBISZEWSKI Józef - - 1912/118 kpr. 1. bn. KW
13878. ŁUBKO Mikołaj - - 1920/32 kan. 1. pal.
13879. ŁUBKOWSKI Alfons - ps. ĆWIKLIŃSKI Bernard - - 1925/141 strz. 7. bn.
13880. ŁUBKOWSKI Bolesław - - 1921/94 strz. 4. bn. KW
13881. ŁUBKOWSKI Jan - - 1916/55 kan. 3. p. a. plot.
13882. ŁUBNICKI Stanisław - - 1919/7 kan. 2. pal.
13883. ŁUBNIEWSKI Piotr - - 1906/4 st. szer. 3. komp. san.
13884. ŁUCEWICZ Marian - - 1900/20 st. strz. d-two dyw.
13885. ŁUCIÓW Ludwik - - 1917/4 st. strz. 2. komp. warszt.
13886. ŁUCKA Gottryd - - 1919/123 strz. 7. bn.
13887. ŁUCKI Emil - - 1921/ll sap. 3. bn. sap. KW
13888. ŁUCKI Rudolf - - 1913/5 plut. 3. szw. żand.
13889. ŁUCKOŚ Czesław - - 1922/57 strz. 9. bn.
13890. ŁUCYK Stefan - - 1907/1 ogn. 1. pal.
13891. ŁUCZAK Jan - - 1914/82 plut. 3. bn. sap.
13892. ŁUCZAK Józef - - 1907/3 sierż. 4. bn. KW
13893. ŁUCZAK Michał - - 1915/1 ppor. d-two l. bryg.
13894. ŁUCZAK Stanisław - - 1899/17 sierż. 4. bn.
13895. ŁUCZAK Wincenty - - 1927/16 strz. 6. bn.
13896. ŁUCZAK Zygmunt Jerzy - - 1913/75 ppor. 3. bn. ckm.
13897. ŁUCZKIEWICZ Dominik - ps. JEMGO Dominik - - 1925/49 strz. 9. bn.
13898. ŁUCZKIEWICZ Jan - - 1899/6 kpr. 3. p. a. plot.
13899. ŁUCZKOWSKI Henryk - - 1901/8 st. sierż. 1. komp. zaop.
13900. ŁUCZYCKI Julian - - 1922/5 szer. 3. bn. łączno
13901. ŁUCZYN Michał - - 1910/5 kan. 2. pal.
13902. ŁUCZYŃSKI Franciszek - - 1907/87 strz. 8. bn.
13903. ŁUCZYŃSKI Władysław Filip - - 1917/47 kpt. 3. pal. VM 5. KW/3/
13904. ŁUĆ Teodor - - 1915/15 strz. 2. bn pol. 30.6.1944
13905. ŁUDZIK Władysław - - 1916/2 st. uł. p. uł. karp.
13906. ŁUDZIŃSKI Bolesław - ps. CZEROK Karol - - 1912/83 kan. 3. p. a. płot.
13907. ŁUGNIEWICZ Jarosław - - 1923/19 ppor. 1. pal.
13908. ŁUGOWIAK Aleksander - - 1915/6 strz. 4. bn.
13909. ŁUGOWSKI Bernard - ps. DOMSKI Bernard - - 1912/99 strz. 6. bn.
13910. ŁUGOWSKI Bronisław - - 1920/103 st. strz. 8. bn.
13911. ŁUGOWSKI Mieczysław - - 1924/93 st. strz. 3. bn. ckm.
13912. ŁUHOWY Roman - - 1922/14 st. strz. 2. bn. KW
13913. ŁUJAK Stanisław - - 1919/5 strz. 3. bn. KW
13914. ŁUKACZYK Jan - - 1910/6 kan. 3. p. a. plot.
13915. ŁUKACZYŃSKI Stefan - - 1920/1 ppor. 1. pal. KW/2/
13916. ŁUKANIUK Wiktor. 1910/1 st. ogn. 1. pal. - -
13917. ŁUKARZEWSKI Feliks - - 1907/ .. kan. 3. pal.
13918. ŁUKASIEWICZ Bolesław - - 1903/2 sierż. 1. komp. warszt.
13919. ŁUKASIEWICZ Bronisław - - 19l1/3 plut. 2. pal.
13920. ŁUKASIEWICZ Jan - - 1903/12 plut. 3. bn.
13921. ŁUKASIEWICZ Karol - - 1919/3 strz. 5. bn. KW /2/
13922. ŁUKASIEWICZ Michał - - 1920/2 strz. 3. bn.
13923. ŁUKASIEWICZ Witold - - 1924/ll plut. pchr. 2. pal. VM 5. KW
13924. ŁUKASIK Kazimierz - - 1917/50 st. strz. 1. bn.
13925. ŁUKASIK Romuald - - 1911/18 plut. 9. bn. KW
13926. ŁUKASIK Stanisław - ps. D~B Stanisław - - 1920/80 strz. 7. bn.
13927. ŁUKASIK Zygmunt - - 1903/1 plut. d-two dyw. KW
13928. ŁUKASZCZUK Antoni - - 1909/9 strz. 2. bn.
13929. ŁUKASZCZUK Stefan - - 1926/74 strz. 2. bn.
13930. ŁUKASZCZYK Henryk - - 1925/39 kpr. 9. bn. KW
13931. ŁUKASZCZYK Jan - - 1919/155 szer. 3. komp. san.
13932. ŁUKASZCZYK Jan - - 1924/4 st. szer. 3. bn. łączno KW
13933. ŁUKASZCZYK Mieczysław - - 1925/3 strz. d-two dyw.
13934. ŁUKASZCZYK Stefan - - 1926/74 strz. 2. bn.
13935. ŁUKASZCZYK Teofil - - 1914/9 kpr. 3. p. a. plot.
13936. ŁUKASZCZYKIEWICZ Józef - - 1908/ll kan. 3. p. a. plot.
13937. ŁUKASZEJKO Józef - - 1906/8 st. strz. d-two dyw.
13938. ŁUKASZEK Bernard - - 1897/15 plut. park mat.
13939. ŁUKASZEK Józef - - 1916/56 strz. 3. bn.ckm.
13940. ŁUKASZEK Mieczysław - - 1913/ll kpr. 2. bn. KW/2/
13941. ŁUKASZEWICZ Antoni - - 1908/5 st. uł. p. uł. karp. zm. z r. 4.9.1942
13942. ŁUKASZEWICZ Antoni - - 1911/19 kan. 3. p. a. ppanc.
13943. ŁUKASZEWICZ Antoni - - 1923/22 strz. 6. bn.
13944. ŁUKASZEWICZ Bernard - ps. LIPSKI Bernard - - 1924/122 strz. 7. bn. pol. 11.4.1945
13945. ŁUKASZEWICZ Czesław - - 1910/10 sierż. d-two ozt.
13946. ŁUKASZEWICZ Emil - - 1925/5 uł. 12. p. uł. pod. pol. 20.7.1944
13947. ŁUKASZEWICZ Paweł - - 1901/17 strz. 3. bn. ckm.
13948. ŁUKASZEWSKI Bronisław - - 1914/7 strz. 3. bn. zm. 25.3.1945
13949. ŁUKASZEWSKI Czesław - - 1925/121 strz. 9. bn.
13950. ŁUKASZEWSKI Marcin - - 1905/2 sierż. 3. bn. sap.
13951. ŁUKASZEWSKI Wiesław Stefan - - 1920/50 ppor. 2. bn.
13952. ŁUKASZONEK Cyryl - - 1908/13 strz. 5. bn.
13953. ŁUKASZUK Władysław - - 1909/48 plut. d-two ad.
13954. ŁUKASZUN Stefan - - 1905/25 kan. 3. pal.
13955. ŁUKASZCZYK Czesław - - 1920/71 plut. pchr. 9. bn. KW
13956. ŁUKAWSKI Jan - - 1906/ll kpr. pchr. 3. pal.
13957. ŁUKIAN Władysław - - 1922/3 bomb. 3. p. a. ppanc. KW
13958. ŁUKIANIONEK Władysław - - 1912/25 uł. 7. p. uł. lub.
13959. ŁUKOMSKI Józef - ps. BIELAK Józef - - 1910/82 st. strz. 7. bn.
13960. ŁUKOMSKI Mieczysław - - 1910/73 por. 3. pal.
13961. ŁUKOMSKI Tadeusz - - 1913/68 strz. 5. bn.
13962. ŁUKOMSKI Tadeusz - - 1922/6 kpr. pchr. 3. pal.
13963. ŁUKOSZCZYK Teofil - - 1922/53 strz. 18. komp. warszt.
13964. ŁUKOSZEK Józef - - 1920/68 strz. 5. bn. KW
13965. ŁUKOWICZ Brunon - - 1923/66 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13966. ŁUKOWICZ Feliks - ps. LUBIŃSKI Feliks - - 1906/74 strz. 7. bn.
13967. ŁUKOWSKI Franciszek - - 1915/67 kpr. 3. bn. pol. 8.3.1945
13968. ŁUKOWSKI Leon - - 1918/15 ppor. 12. p. uł. pod. KW
13969. ŁUKOWSKI Witold - - 1921/69 strz. 3. bryg.
13970. ŁUKSZA Antoni - - 1922/9 strz. 3. bn. ckm. KW
13971. ŁUKSZA Franciszek - - 1924/1 bomb. 3. pal.
13972. ŁUKSZA Seweryn - - 1912/5 st. strz. 1. bn.KW. pol. 12.5.1944
13973. ŁUKSZA Władysław - - 1908/39 ogn. 2. pal.
13974. ŁUKSZAN Bolesław - - 1912/12 sap. 3. bn. sap.
13975. ŁUNIEW Mikołaj - - 1923/4 sap. 3. bn. sap.
13976. ŁUNIEWSKI Jan - - 1914/19 st. szer. 3. komp. san.
13977. ŁUNIEWSKI Tadeusz - - 1923/11 strz. 1. bn. KW poI.2l.6.1944
13978. ŁUPIK Paweł - - 1916/20 st. uł. 7. p. uł. lub.
13979. ŁUPIŃSKI Grzegorz - - 1910/49 kpt. 3. p. a. ploL KW
13980. ŁUPIŃSKI Jan - - 1922/7 bomb. 3. p. a. plot.
13981. ŁUPKO Mikołaj - - 1920/32 kan. 1. pal.
13982. ŁUSZCZ Franciszek - patrz URBAŃSKI Alfons - -
13983. ŁUSZCZAK Piotr - - 1918/17 strz. 3. bn. KW zm. z r. 23.6.1944
13984. ŁUSZCZANY Józef - - 1914/3 st. szer. 2. komp. zaop.
13985. ŁUSZCZYŃSKI Paweł - - 1917/17 bomb. 2. pal.
13986. ŁUSZKIEWICZ Józef - - 1899/1 st. sierż. d-two ozt
13987. ŁUSZKIEWICZ Mańan - - 1908/2 kpr. 2. pal. KW
13988. ŁUSZNIEWSKI Jan - patrz FORMELLA Jan - -
13989. ŁUŻNY Franciszek - - 1919/21 st. strz. 3. bn. ckm. KW
13990. ŁUŻYŃSKI Zenon - - 1914/6 plut. 2. bn.
13991. ŁYCZANY Józef - - 1914/3 st. szer. 2. komp. zaop.
13992. ŁYCZKO Wiktor - - 1918/9 ppor. 5. bn.
13993. ŁYCZKOWSKI Jerzy - - 1916/5 por. 8. bn. KW
13994. ŁYCZKOWSKI Władysław - - 1919/6 kan. 3. p. a. ploL
13995. ŁYDKA Stefan Władysław - - 1917/78 sierż. pchr.9. bn.
13996. ŁYJAK Stanisław - - 1919/5 strz. 3. bn. KW
13997. ŁYJAK Władysław - - 1921/5 kan. 1. pal.
13998. ŁYSAKOWSKI Apolinary - - 1898/11 st. sierż. 1. bn.
13999. ŁYSEK Jan - - 1906/101 strz. 8. bn.
14000. ŁYSIAK Jan - - 1919/28 strz. 2. bn.
14001. ŁYSIAK Mieczysław - - 1924/2 kan. 1. pal.
14002. ŁYSIK Ludwik - - 1925/55 strz. 4. bn.
14003. ŁYSIONEK Arkadiusz - ps. ANDRYJÓW Arkadiusz - - 1922/49 strz. 9. bn.
14004. ŁYSK Józef - - 1908/6 strz. d-two ad.
14005. ŁYSK Stanisław - - 1926/46 szer. 2. komp. zaop.
14006. ŁYSKANIUK Michał - - 1919/10 strz. 3. bn. ckm.
14007. ŁYSKOJĆ Jan - - 1925/106 sap. 3. bn. sap.
14008. ŁYSOŃ Feliks - - 1902/7 szer. 18. komp. zaop.
14009. ŁYSSY Karol - - 1907/93 st. strz. 18. komp. warszt.
14010. ŁYSUCHA Michał - - 1922/13 st. szer. 13. komp. zaop.
14011. ŁYSY Bronisław - - 1915/4 bomb. 3. p. a. ppanc. KW
14012. ŁYSZCZARZ Władysław - - 1911/72 strz. 9. bn.
14013. ŁYSZKA Brunon - ps. DUNAJSKI Brunon - - 1911/157 st. strz. 7. bn.
14014. ŁYTKOWSKI Jan - - 1919/102 st. strz. 7. bn.
14015. ŁYZIAK Feliks - - 1903/83 por. 2. komp. zaop.
14016. ŁYŻWIŃSKI Józef - - 1917/51 szer. 3. komp. san
Urodził się 14 lutego 1917 roku w Środzie Śląskiej (Neumarkt) Tak przynajmniej mam podane w zyciorysie aczkolwiek sa rozbieżności co do miejsca bo wyczytałem także, że we Wrocławiu (Breslau). Ojciec Władysław Łyżwiński , matka Anna z Radomskich. W roku 1940 został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracował jako ślusarz przy budowie okrętów w Lubeck do 1942 roku. W roku 1943 został przymusowo wcielony do armi niemieckiej i wysłany do Francji. Tam udało mu sie uciec i dostać do Armii Polskiej. Dnia 19.06.1946 roku został zdemobilizowany i powrócił do Polski.  Zmarł w roku 1978.
inf. Tomasz Łyżwiński - wnuk