3 Dywizja Strzelców Karpackich

Lista pochodzi ze strony stankiewicze.com (obecnie niedostępna) 28.05.2020

Odzyskana dzięki "web.archive.org"

Kontakt: info@2kp.plŻołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich
1942-1945

Dodatkowa lista do spisu żołnierzy 3 DSK


Opracowali: Jerzy Hykiel i Janusz Stankiewicz

Kompletny spis ok. 29.000 żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła " Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947 ",
wyd. Londyn 1991 r.
 
Spis zawiera: lp., nazwisko i imię, rok urodz., nr.ewid, najwyższy stopień przy demobilizacji, ostatni przydział w 3 DSK,
ewentualnie także informację o odznaczeniu Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari.Zapraszamy Czytelników do nadsyłania not biograficznych (zdjęć) żołnierzy.

 
28308. ADAMSKI Władyslaw - - 1926 strz. 6 bn.
28309. BENSZEL Franciszek - - 1925 strz. 6 bn.
28310. BIESZCZYŃSKI Józef - - 1920 strz. 6 bn.
28311. BIŃCZYK Zdzisław - - 1925/352 strz. 1 komp. zaop.
28312. BŁAEŻEJEWICZ Mieczysław - - 1920 strz. 3 bn.
28313. BRZESKI Edmund - - 1900/219 kpt. 2 pal.
28314. CZERNICZ Marian Aleksander - - 1922/422 st. strz. pchr.
28315. GĘSIKOWSKI Bolesław - - 1911 st. sierż.
28316. GRYGA Piotr Teofil - - 1915 kpr. pchr. 3 bn.
28317. HINC Paweł - - 1916 pluto 6 bri.
28318. JAKUBIK Czesław - - 1919 sierz. p.uł. karp. KW.
28319. JĘDZIEWICZ Stefan - - 1901 strz. 3 bn.
28320. KLEJNIK Godfryd - - 1915 kpr. 3 bn.
28321. KOJ Stefan - - 1916 strz. 6 bn.
28322. KRZYSIK Robert - - 1922/78 kpr. pchr. 3 bn. KW.
28323. LIBICH Zdzisław - - 1919 ppor. 3 bn.
28324. MEROŃ Stefan - - 1910 st. strz. 3 bn.
28325. MIERZWIŃSKI Jerzy - - 1923 st. strz. 3 bn. Poległ
28326. ORLICZ Bronisław - - 1920 strz. 3 bn.
28327. PAULO Karol Ludwik - - 1911 por. pal. KW.
28328. PAWŁOWSKI Henryk - - 1916 st. strz. 6 bn.
28329. ROCHMIŃSKI Feliks - - 1914 wachm. p.uł. karp.
28330. SACHAR Bogusław - - patrz ps. Sieduszewski Bogusław
28331. SOBOLEWSKI Franciszek - - 1914 ppor. 3 bn. Poległ
28332. SOŁOWIEW Aleksander - - 1918 kpr. pchr. 3 bn. Poległ
28333. ŚWITALSKI Jan - - 1912/163 por. 5 bn. KW (3)
28334. TKACZ Konstanty - - 1910 kpr. 3 bn.
28335. WALERIAŃSKI Józef - - 1912/8 pluto p.uł. karp.
28336. WÓJCIKIEWICZ Ewaryst Albin - - 1926 strz. 2 bn.
28337. WYLEŻAŁEK Wacław - - 1923 st. strz. 6 bn.
28338. ZASŁAWSKI Michał - - 1923/24 st. strz. 1 bn.