3 Dywizja Strzelców Karpackich

Lista pochodzi ze strony stankiewicze.com (obecnie niedostępna) 28.05.2020

Odzyskana dzięki "web.archive.org"

Kontakt: info@2kp.plŻołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich
1942-1945


Opracowali: Jerzy Hykiel i Janusz Stankiewicz             


Na kolejnych stronach prezentujemy kompletny spis ok. 29.000 żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła
" Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947 ",
wyd. Londyn 1991 r.
 
Spis zawiera: lp., nazwisko i imię, rok urodz., nr.ewid, najwyższy stopień przy demobilizacji, ostatni przydział w 3 DSK,
ewentualnie także informację o odznaczeniu Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari.Zapraszamy Czytelników do nadsyłania not biograficznych (zdjęć) żołnierzy.
*  *  *  *  *
" Marsz Karpackiej Brygady " 

aranżacja i wykonanie Stefan Żochowski    
Myśmy tutaj szli z Narwiku,
Wy przez Węgry a my z Czech,
Nas tu z Syrii jest bez liku,
A was z Niemiec zwiało trzech.
 
My przez morza a wy z Flandrii,
My górami, wy przez las,
Teraz wszyscy do Aleksandrii,
Teraz my już wszyscy wraz.
 
Karpacka Brygada! Daleki jest świat!
Daleki żołnierza tułaczy ślad
Daleka jest droga w zawiejach i mgłach,
Od śniegów Narwiku w Libijski piach.
 
Maszeruje Brygada, maszeruje,
Maszeruje co tchu, co tchu,
Bo z daleka jej Polska wypatruje,
Wyczekuje dzień po dniu.
 
I wzrok na nią. zwraca zza gór i zza mórz,
Czy widać Brygadę, czy idzie już?
Co noc słuch wytęża przez dal i przez mrok,
Czy słychać Karpackiej Brygady krok.

 
Pieśń powstała w Latrun (Palestyna), w 1941.*  *  *  *  *

 


" Marsz Marsz Brygado Karpacka 
 - wersja na orkiestrę

aranżacja i wykonanie Stefan Żochowski - 2010 r.


*  *  *  *  * 3 DYWIZJA STRZELCÓW KARPACKICH - powstała 3 maja 1942 w Qastina  w ówczesnej Palestynie przez połączenie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK), -okryta chwałą w Libii: w Tobruku, Gazali i Bardii; z nowo przybyłymi z Rosji dywizjami 9. i 10. Dywizji Piechoty -złożonymi z ochotnik6w zwolnionych z sowieckich więzień, "gułagów"- obozów pracy przymusowej i zsyłek. Pierwszym dowódcą 3DSK był gen.Stanisław Kopański, a od 16.09.1943 gen.Bronisław Duch. Po intensywnym wojskowym przeszkoleniu i ćwiczeniach w Iraku, Palestynie, Libii i Egipcie, 3DSK została przeniesiona 21.12.1943 roku z Port Said (Egipt) do Taranto w Italii.
Walczyła nad rzeką Sangro, o Monte Cassino i następnie w kampanii adriatyckiej od Ortony poprzez Anconę, Rimini, Faenzę i Forli aż do zdobycia Bolonii 21.4.1945.
Ogólne straty 3 DSK we Włoszech wyniosły 5350( 1364 zabitych i 3986 rannych). Żolnierze 3DSK pochowani są na 4 cmentarzach: Monte Cassino, Loreto, Bolonii i Casa Massima.
Oddziały 3DSK pełniły następnie służbę we Włoszech aż do wyjazdu do Anglii (lipiec, sierpień 1946)
Polskie oddziały liczące 200 000 zostały zdemobilizowane 30.10.1946 i przeniesione na 2 roczny kontrakt do Polish Resettlement Corps tj. Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia(PKPR).
3 Maja 1992 w 50 letnią rocznicę powstania 3 DSK w Palestynie, 3 DSK symbolicznie "powróciła" do Kraju. Podczas ceremonii na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, sztandar 3 DSK został wręczony 22 Brygadzie Piechoty Górskiej, która przyjęła nazwę 3 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej i kontynuuje tradycje 3 DSK. Od 2008r. tradycje przejął 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej

2. EDUKACJA w Dywizji to Gimnazjum i Liceum 3 DSK od 20.09.1943 do 12.04.1948 (Julis - Palestyna, Quassin - Egipt, a we Włoszech: Bagno di Romana, Terra del Sole, Amandola, i Samano, potem w Anglii w Bodney Airfield Norfolk). Ilość uczniów około 2000. W latach 1943-1948 - 654 uczniów otrzymało świadectwo z małej matury i 309 uczniów otrzymało świadectwo dojrzałości(duża matura). W Anglii otwarto 3 nowe szkoły 3 DSK: Gimnazjum Handlowe, Gimnazjum Rolnicze i Kurs Rolniczy (4 miesięczny).

3. ZWIĄZEK KARPATCZYKÓW 3DSK.
26.09.1948 w Londynie powstał Związek Karpatezyków 3 Dywizji StrzeIeów Karpackicla (3 DSK) istniejący do dzisiaj.
Koła Związku 3 DSK istnieją w Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami w Argentynie, Australii, Kanadzie, Italii, Nowej Zelandii i USA. W Polsce istnieje Stowarzyszenie „KARPATCZYCY”

 na  podst tekstu Jerzego Klainerman z 2000r.